tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

13
grudnia
2019

Szkolenie: Prawo pracy i czas pracy w instytucjach kultury z uwzględnieniem najnowszych zmian

Szkolenie: Instytucje Kultury – 2020 r. – Kompendium wiedzy głównego księgowego Warsztaty: Sztukarteria - mobilne warsztaty edukacji kulturalnej - 06.05-30.11.2019

przeglądaj wydarzenia:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. „Prawo pracy i czas pracy w instytucjach kultury z uwzględnieniem najnowszych zmian”. Szkolenie odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a.

Wykładowca Jarosław Drzazga - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Studiów Menedżerskich opartych na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Controllingu w Przedsiębiorstwie w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu; menedżer w międzynarodowej firmie odpowiedzialny za prowadzenie kadr i obszar zarządzania zasobami ludzkimi; trener ,wykładowca.


Cel szkolenia:
Proponowane szkolenie ma na celu omówienie i wyjaśnienie najważniejszych zagadnień prawa pracy w instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów instytucji kultury, kierowników oraz pracowników księgowości.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. ZMIANY W PRAWIE PRACY WYMUSZONE RODO:
- Nowy zakres danych osobowych pobierany od kandydata do pracy
- Nowy zakres danych osobowych pobierany od pracownika.
- Nowe zasady monitoringu pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej
- Pisemna forma upoważnień do przetwarzania danych osobowych
- Obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych

II. ZMIANY W PROWADZENIU AKT OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ:
- Akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
- Nowe wykazy dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)
- Okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów rozporządzenia
- Doręczanie informacji o możliwościach odbioru dokumentacji pracowniczej – nowy obowiązek
- Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej – nowy obowiązek
- Obligatoryjnie niszczenie dokumentacji pracowniczej – nowy obowiązek
- Wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej – papierowe/elektroniczne
- Nowe zasady związane z określeniem formy wypłaty wynagrodzenia po 1 stycznia 2019 r.

III. SYSTEMY I ROZKŁAD CZASU PRACU
- Wprowadzenie odpowiednich zapisów zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych
- Ruchomy system czasu czasu pracy
- Równoważny system czasu pracy
- Przerywany system czasu pracy
- Zadaniowy system czasu pracy
- Indywidualny rozkład czasu pracy
- System skróconego tygodnia pracy
- System pracy weekendowy

IV. EWIDENCJA CZASU PRACY
- Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
- Obowiązek prowadzenia list obecności
- Elektroniczna ewidencja czasu pracy
- Skutki braku ewidencji czasu pracy
- Ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych

V. CZAS PRACY A :
- Wyjście prywatne
- Szkolenie BHP
- Szkolenie – podnoszenie kwalifikacji

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu.
Uczestnicy szkolenia proszeni są o ewentualne wcześniejsze przekazanie na adres e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl, rok@rok.czestochowa.pl, swoich pytań i wątpliwości, co pozwoli na przygotowanie materiałów.

Po zakończeniu zajęć szkoleniowych uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji.

Koszt uczestnictwa: zł. 200,- od osoby /obejmuje koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, napoje, artykuły konsumpcyjne/.
Wpłaty należy dokonać w terminie do 9 grudnia 2019 r. na nasze konto bankowe ING Bank Śląski O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847. W tym samym terminie oczekujemy na przesłanie pod naszym adresem wypełnionej karty zgłoszenia.

Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić do dnia 9 grudnia br., w przypadku rezygnacji po tym terminie wpłat nie zwracamy.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia (.doc) 43KB

Szkolenie: Instytucje Kultury – 2020 r. – Kompendium wiedzy głównego księgowego Warsztaty: Sztukarteria - mobilne warsztaty edukacji kulturalnej - 06.05-30.11.2019

przeglądaj wydarzenia: