tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / wystawy

5
października
2020

W klimacie „Kieleckiej Szkoły Krajobrazu

Poplenerowa wystawa fotografii Tunezja 2012 Grupa Artystyczna

przeglądaj wydarzenia:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
"W klimacie „Kieleckiej Szkoły Krajobrazu”

W podróż do niezbyt odległych i dostępnych rejonów „Kieleczczyzny” udali się członkowie naszego Fotoklubu: Krzysztof Polak i Janusz Stępień. Uroki ziemi kieleckiej zawsze wzbudzały zainteresowanie fotografujących. Charakterystyczne ukształtowanie terenu i dbałość rolników o ziemie nadaje wyjątkowy klimat powstającym tam fotografią. W końcu ubiegłego wieku, fotografowie tego regionu ukształtowali styl fotografii pejzażowej określany „Kielecką Szkołą Krajobrazu”. W klimacie tej fotografii jest przygotowana wystawa Krzysztofa Polaka, Janusza Stępnia oraz Jerzego Piątka. Jerzy Piątek to mieszkający w Kielcach wybitny fotografik. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Członek Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego w Kielcach. Jest jednym z najaktywniejszych przedstawicieli Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Autor wielu wydawnictw albumowych z którymi będzie można zapoznać się w czasie spotkania w Fotoklubie.

Jerzy Piątek – artysta-fotografik
(ur. 1946 w Pińczowie) Fotografuje od lat szkolnych. Członek ZPAF od 1978. Fotograf pejzażu i aktu. Fotograf od lat związany z Kielecką Szkolą Krajobrazu i ze Świętokrzyskim Towarzystwem Fotograficznym. Za swojego mistrza uważa przede wszystkim Jana Siudowskiego, który nauczył go myśleć w prosty sposób o fotografowaniu, podobnie jak robią to dokumentaliści. Oprócz fotografii pejzażowej w jego dorobku znajdują się akty i fotografia społeczna. Ta rzeczywistość, która go otaczała, została zarejestrowana głównie w czarni i bieli. W 1987 roku został uhonorowany Grand Prix za indywidualny pokaz aktów na poplenerowej (międzynarodowej) wystawie aktu w Rydze. W 2007 przygotował wystawę oraz album pt. Smutek i urok prowincji, w którym zgromadził swoje zdjęcia wykonane w końcu lat 70. i na pocz. lat 80. XX w. na Kielecczyźnie. Od 1989 prowadził, wraz z córką, wydawnictwo i drukarnię offsetową. Fotografie Jerzego Piątka znajdują się w zbiorach: Francuskiego Muzeum Fotografii w Bievres, Muzeum Lasu w Gołuchowie, Muzeum Narodowego w Kielcach, Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, Muzeum w Toruniu, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej im. A. Puszkina w Moskwie.

W

W

Poplenerowa wystawa fotografii Tunezja 2012 Grupa Artystyczna

przeglądaj wydarzenia: