tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

14
stycznia
2017

XV Ogólnopolskie „Wręczyckie Jasełka 2017”

Wernisaż wystawy - Horyzonty Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach zaprasza na WIERSZOWANIE

przeglądaj wydarzenia:

XV Ogólnopolskie „Wręczyckie Jasełka 2017”
- Tradycje Bożonarodzeniowe budujące tożsamość

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
Stowarzyszenie „PROM” na Rzecz Rozwoju, Wspierania Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Wręczyca Wielka
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”
Zapraszamy zespoły z całej Polski prezentujące widowiska jasełkowe oraz inne formy teatralne, tematycznie związane z Bożym Narodzeniem.

Cele imprezy:
- kultywowanie tradycji związanych z obrzędami i zwyczajami polskiego Bożego Narodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji świątecznych;
- prezentacja widowisk jasełkowych i innych form teatralnych związanych z misterium Świąt Bożego Narodzenia;
- konfrontacja dokonań artystycznych amatorskich zespołów teatralnych;
- zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w tworzeniu i kultywowaniu tradycji świątecznych i wyjątkowego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

Termin:
10-11-12 stycznia 2017 r., od godz. 900 – przesłuchania konkursowe
14 stycznia 2017 r. (sobota), godz. 1500 – prezentacja laureatów
O terminie i godzinie występu organizatorzy poinformują grupy telefonicznie!

1. Do udziału w przeglądzie zapraszamy zespoły teatralne z całej Polski działające w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, placówkach oświatowo - wychowawczych, domach i ośrodkach kultury, parafiach oraz innych placówkach kultury.
2. Wypełnione karty uczestnictwa prosimy przesłać do 20 grudnia 2016 r. (wtorek) na
adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Śląska 20
42-130 Wręczyca Wielka
e-mail: gok@gokwreczycawielka.pl  
fax: 34 319-23-45
3. Zespół prezentuje jeden spektakl w czasie nieprzekraczającym 30 minut. Organizatorzy proszą o przestrzeganie czasu prezentacji.
4. Organizatorzy zapewniają scenę (12m x 7m) ze stałą dekoracją okolicznościową, nagłośnienie, oświetlenie oraz możliwość odtworzenia muzyki w formacie audio CD.
5. Prezentacje ocenia komisja powołana przez organizatorów, która podejmie decyzję o przyznaniu nagród (finansowych) i wyróżnień. Decyzje komisji są ostateczne.
6. Zespoły oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
- I kategoria – przedszkola,
- II kategoria – szkoły podstawowe,
- III kategoria – gimnazja,
- IV kategoria – szkoły ponadgimnazjalne,
- V kategoria – grupy mieszane.
7. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, natomiast zapewniają ciepły posiłek w dniu występu.
8. Zespoły wytypowane przez komisję są zapraszane do udziału w prezentacji finałowej.
14 stycznia 2017 r. (sobota) o godzinie 15.00.

MIEJSCE REALIZACJI I SEKRETARIAT IMPREZY:
Gminny Ośrodek Kultury
we Wręczycy Wielkiej
tel: 34/319-24-24; 34/319-24-00
gok@gokwreczycawielka.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

Wernisaż wystawy - Horyzonty Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach zaprasza na WIERSZOWANIE

przeglądaj wydarzenia: