tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

25
czerwca
2017

Zza miedzy - II Przegląd Zespołów Folklorystycznych

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Częstochowa XI Ogólnopolski Konkurs Literacki

przeglądaj wydarzenia:

Regulamin
II Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „Zza miedzy”

I Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach, ul. Częstochowska 96, 42-270 Kłomnice przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a

II. Miejsce i termin:
Przy Hali Sportowej Zespołu Szkół w Kłomnicach (naprzeciw Kościoła) w dniu 25 czerwca (niedziela) godzina 13.00

III. Zasady ogólne:
1. Przegląd Zespołów Folklorystycznych jest imprezą plenerową organizowaną przez naszą instytucję.
2. Przegląd folklorystyczny ma charakter KONKURSU.
3. Uczestnikami przeglądu mogą być zespoły w jednej kategorii wiekowej: śpiewacze zespoły folklorystyczne, prezentujące folklor opracowany artystycznie, lub autentyczny.
4. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły śpiewacze bez, lub z akompaniamentem.
5. Zespół ma zaprezentować repertuar o charakterze ludowym (trzy utwory o dowolnej tematyce). Sugeruje się, aby pieśni były zróżnicowane gatunkowo.
6. Czas występu maksymalnie ma wynieść 10 minut.
7. Laureaci poprzednich przeglądów konkursowych i zeszłorocznego Przeglądu zapraszamy na koncert galowy. Będzie nam miło gościć zwycięzców poprzednich przeglądów, jako Honorowych Laureatów.
8. Warunkiem udziału w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych jest przesłanie na adres Organizatora czytelnie wypełnionej, pismem drukowanym i podpisanej Karty Zgłoszenia do 14 czerwca (środa) 2017 r.

IV. Ocena:
1. Prezentacja wykonywanych utworów oceniana będzie przez Jury.
2. Ocenie będzie podlegać:
- dobór repertuaru zgodnego z tradycją ludową regionu oraz jego oryginalność
- strój, ogólna prezentacja i wyraz artystyczny
- charakterystyczne wykonawstwo
- dowcip, humor, trafność tekstu
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne

V. Nagrody:
1. Jury przyzna nagrody rzeczowe w kategorii śpiewaczych zespołów folklorystycznych w wysokości:
I Nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł
II Nagroda pieniężna o wartości 800 zł
III Nagroda pieniężna o wartości 500 zł
I Wyróżnienie - Nagroda rzeczowa o wartości 250 zł
II Wyróżnienie - Nagroda rzeczowa o wartości 250 zł
(Wyróżnienia dofinansowano z samorządu powiatu częstochowskiego)
Ponadto zwycięzcy otrzymają dyplomy okolicznościowe
2. Jury może dokonać innego podziału nagród.

VI. Informacje dodatkowe:
1. Koszty przejazdu pokrywa uczestnik przeglądu.
2. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek.
3. Występy odbywać się będą na estradzie plenerowej, zadaszonej z odpowiednim nagłośnieniem.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeglądu.
5. Prezentacje konkursowe mogą być rejestrowane przez radio i telewizję. Zespoły nie otrzymują z tego tytułu żadnych honorariów oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez konkurs.
6. Po przesłaniu zgłoszenia zespoły otrzymają telefoniczne potwierdzenie udziału w przeglądzie.
7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przeglądu.
Podajemy również naszą stronę internetową, na której będzie umieszczony Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania oraz Harmonogram Przeglądu 5 dni przed konkursem www.gokklomnice.pl

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 CZERWCA 2017 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach, w jeden ze wskazanych niżej sposobów:

1. pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach
Ul. Częstochowska 96
42-270 Kłomnice

2. osobiście w biurze Ośrodka Kultury (w godzinach pracy instytucji od 8.00 do 21.00)

3. drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@gokklomnice.pl  z dopiskiem w tytule „JURA ROK FESTIWAL”

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Częstochowa XI Ogólnopolski Konkurs Literacki

przeglądaj wydarzenia: