tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

15
grudnia
2017

XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Tradycyjne Ozdoby Choinkowe”

III Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek - Łazy 2018 XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa”

przeglądaj wydarzenia:

XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Tradycyjne Ozdoby Choinkowe”
z cyklu
„Polskie Boże Narodzenie”

Organizatorzy:
- Starostwo Powiatowe w Częstochowie
- Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej
Konkurs dofinansowany ze środków Powiatu Częstochowskiego.

Cele konkursu:
- poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o polskich zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych,
- rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży naturalnych technik plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej,
- spotkanie z bogactwem zwyczajów ludowych związanych z czasem Bożego Narodzenia.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych.
2. Każdy uczestnik może nadesłać do 2 prac.
3. Prace powinny być wykonane samodzielnie z surowców naturalnych, a wzory zaczerpnięte z tradycji ludowych.
4. Wszystkie prace należy opatrzyć opisem zawierającym dane: imię i nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły bądź placówki, którą reprezentuje autor lub adres prywatny.

Prace należy dostarczyć na adres:
Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej
ul. Modrzewiowa 3, 42 - 262 Poczesna
Tel.: 34 327 40 78, 666 838 186

TERMIN NADSYŁANIA PRAC upływa dnia 5 grudnia 2017r. (wtorek)

Ocena prac:
1. Komisja Konkursowa dokona oceny prac w pięciu grupach wiekowych:
I - przedszkolaki do 5 lat
II - dzieci klas 0-III
III - dzieci klas IV-VII
IV - młodzież gimnazjalna
V - szkoły ponadgimnazjalne

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 15 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Do pobrania:
Regulamin

III Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek - Łazy 2018 XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa”

przeglądaj wydarzenia: