tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

30
marca
2018

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Ja i Świat" - WDK w Rzeszowie

Konkurs plastyczny Żywiołaki Wielkanocny Konkurs Plastyczny

przeglądaj wydarzenia:

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Ja I Świat”

ORGANIZATOR:
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

CELE KONKURSU:
- wyrażanie poprzez formę poetycką relacji autora tekstu ze światem – z ludźmi, wydarzeniami, środowiskiem, przyrodą, itp
- rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań poetyckich wśród dzieci i młodzieży
- stworzenie młodym autorom możliwości zaprezentowania swoich prób literackich szerszemu gronu odbiorców
- kształtowanie poprawności języka ojczystego

ZASADY UCZESTNICTWA:
- w Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski.
- prace będą oceniane w 4 kategoriach:
kat. I: kl. 0 – 2
kat. II: kl. 3 – 4
kat. III: kl. 5 – 7
kat. IV: gimnazjum
- poprzez tematykę Konkursu - JA i ŚWIAT, należy rozumieć treści związane z emocjami relacjami i zjawiskami obecnymi w życiu młodych piszących
- podpisane utwory należy przesłać (zestaw 2 wierszy) w trzech egzemplarzach, wyłącznie w druku - format A4
- do nadsyłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia
- termin nadsyłania prac do dnia 30 marca 2018 r. na adres

Wojewódzki Dom Kultury
35-959 Rzeszów, ul. S. Okrzei 7
email: wdk@podkarpackie.pl

- do udziału w Konkursie nie dopuszcza się utworów, które były już wcześniej publikowane lub nagradzane w innych konkursach,
- powołana przez organizatora Komisja dokona oceny utworów i przyzna nagrody oraz wyróżnienia,
- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 19 czerwca 2018 r. podczas Gali Laureatów w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie
- prace nie będą zwracane,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów.

Do pobrania:
Regulamin i karta zgłoszenia

Strona Organizatora

Plakat XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Ja I Świat”

Konkurs plastyczny Żywiołaki Wielkanocny Konkurs Plastyczny

przeglądaj wydarzenia: