tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

9
marca
2018

Autorska wystawa fotografii Sławomira Jodłowskiego - Galeria BTF "Na piętrze" - Bełchatów

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na Koszyczek Wielkanocny organizowany przez GCKiR w Konopiskach MASURIA 4 - Wernisaż wystawy fotografii w Muzeum Monet i Medali im. Jana Pawła II

przeglądaj wydarzenia:

Polecamy wernisaż autorskiej wystawy fotografii Sławomira Jodłowskiego, głównego instruktora ds. fotografii i filmu w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

Termin: 9 marca 2018 r., godz. 18.00
Miejsce: Galeria BTF "Na piętrze" (MCK Bełchatów, Pl. Narutowicza)
Ekspozycja do: 15 kwietnia br.

plakat-zaproszenie na wernisaż

Sławomir Jodłowski – na co dzień pracuje jako instruktor ds. fotografii i filmu w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, artysta-fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, prezes Jurajskiego Fotoklubu RP, współpracuje z TVP jako operator obrazu filmowego, twórca i animator kultury w dziedzinie upowszechniania fotografii.

W Regionalnym Ośrodku Kultury od ponad trzydziestu lat prowadzi działania promujące fotografie jako wartość kulturotwórczą polegająca na organizacji plenerów, warsztatów, szkoleń i spotkań z artystami-fotografikami. Jest kuratorem Galerii ARTFOTO działającej przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. W Galerii prezentowana jest fotografia polska i zagraniczna, promuje zarówno twórców znanych jak i rozpoczynających karierę artystyczną ze szczególnym uwzględnieniem środowiska fotograficznego regionu śląskiego. Ekspozycje w Galerii ARTFOTO przybliżają i promują najnowsze trendy w sztuce nawiązujące do wykorzystania najnowszych technologii w rejestracji obrazu. Preferuje cyfrowy aspekt sztuki związany z filozofią digitalizacji działań twórczych. Przy Galerii działa studio fotograficzne gdzie pod kierunkiem SJ szkolą się w zakresie fotografii studyjnej młodzi fotograficy. W Galerii prezentowali swoje prace i gościli osobiście najwybitniejsi polscy fotograficy jak : Edward Hartwig, Ryszard Horowitz, Tomasz Sikora, Paweł Pierściński i wielu innych. Ostatnio prezentowane były prace kilkunastu słowackich fotografików, a w latach ubiegłych pokazywał prace fotografików litewskich, bułgarskich, ukraińskich i wielu innych. W sumie zorganizował ponad 300 wystaw fotograficznych.

Pomysłodawca kolejnej nowej galerii fotografii FOTOPOBUDKA w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, która jest odpowiedzią na potrzeby młodych, początkujących fotografików.

Jako jeden z pierwszych fotografików, zwrócił uwagę na fotografię cyfrową jako sztukę, w wyniku czego zainicjował i stworzył w Regionalnym Ośrodku Kultury najstarszy i jeden z największych w Polsce Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej CYBERFOTO, którego jest komisarzem. Konkurs odbywa się od dziewiętnastu lat, ma na celu promocje fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym, akcentuje relacje i utrzymanie stałej więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującą także naszą tożsamość narodową.

Jest współzałożycielem Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa , działającego przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, którego celem jest popieranie działalności twórczej w dziedzinie fotografii wymiana informacji oraz dyskusja dotycząca spraw artystycznych i technicznych fotografii. Fotoklub skupia coraz to większą ilość członków /aktualnie 65 osób/ , spotkania w Fotoklubie cieszą się dużą popularnością zwłaszcza wśród młodzieży.

Prowadzi zajęcia w Mobilnym Uniwersytecie Kultury i Sztuki organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.
Współpracuje z wieloma fotografikami i Galeriami zagranicznymi co owocuje międzynarodową wymianą fotograficzną integrującą europejską fotografie.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Fotografii w Warszawie. Jego praca dyplomowa „Surrealistyczne aspekty francuskiego surrealizmu”, promotor Urszula Czartoryska została nagrodzona za szczególne wartości intelektualne.

Jako członek Związku Polskich Artystów Fotografików jest aktywnym twórcą, posiada na swym koncie kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą . Publikował artykuły w prasie fotograficznej polskiej i zagranicznej : m.in. FOTO i POZYTYW. Reprezentował województwo śląskie na wystawie fotografii „Obecna Nieobecność” w Mediolanie.

Laureat odznaki Zasłużony Działacz Kultury przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat nagrody Związku Polskich Artystów Fotografików za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury /2013 r./ Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie upowszechniania kultury. Laureat stypendium artystycznego przyznanego przez Marszałka województwa śląskiego.

Autor albumu fotograficznego JURAJSKIE FOTOKLIMATY.

Wystawy indywidualne:
„Impresje fotograficzne” 1984 r. KMPIK Częstochowa
„Spekulacje fotograficzne” 1987 r. KMPIK Częstochowa
„Fotografie z podróży” 1995 r. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.
„Taki pejzaż” maj 1997 r. Muzeum Fotografii w Siauliai - Litwa
„WIZJA 2000” - Młodzieżowe Centrum Kultury w Skopje /Macedonia/
„WIZJA 2000” - Instytut Polski w Sofii /Bułgaria/

Ważniejsze wystawy zbiorowe:
ART 95 w Galery Display Stand - Nowy Jork,
„Prezentacje 92” Galeria ZPAF Katowice
„Wystawa Absolwentów WSF” Stara Galeria ZPAF w Warszawie
„Świadomość kadru” Galeria Sztuki Współczesnej BWA Częstochowa
CYBERFOTO 97- Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
„Fotografia i plastyka wobec multimediów” Muzeum Częstochowskie 1997 r.
„Polska fotografia” Smoleńsk 1997 r
La presenza assente „Obecna nieobecność” Mediolan 1998 r.
„Częstochowa i Region” - Galeria ART-FOTO – styczeń 2002
Wystawa członków Fotoklubu RP Oddziału Jurajskiego – Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie 2002 r.
Fotoprezentacje Częstochowskie – WARNA 2005 MINICIPALITY OF WARNA 2005 /7 czerwca – 26 lipca/
Fotoprezentacje Częstochowskie – Skopje /Macedonia/ wrzesień 2006/
Wiele zbiorowych wystaw członków ZPAF

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na Koszyczek Wielkanocny organizowany przez GCKiR w Konopiskach MASURIA 4 - Wernisaż wystawy fotografii w Muzeum Monet i Medali im. Jana Pawła II

przeglądaj wydarzenia: