tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

17
maja
2018

Projekt Cool-Tour-Park RYMER - Dom Kultury w Rybniku - Niedobczycach

Piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej - wystawa fotogafii Sławomira Jodłowskiego Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej I Młodzieżowej „Siemianowice 2018”

przeglądaj wydarzenia:

Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach bierze udział w 3. edycji programu zmieniającego oblicza polskich miast – LECHSTARTER.
Dzięki niemu, wizje najbliższej okolicy mogą stać się rzeczywistością.
Każdy zgłoszony projekt to szansa na realizację inicjatyw dla Twojej najbliższej okolicy i jej mieszkańców. Dotychczas Lechstarter nie przekazał jeszcze dotacji na działania przeprowadzone w Rybniku!
Projekt „Cool-Tour-Park RYMER” ma szansę zdobyć 100 tys. zł dofinansowania na realizację założonych działań.
Pierwszy etap zakończył się pomyślnie. Jury LECHSTARTERA - pasjonaci różnych dziedzin, którzy inspirują do działania swoje otoczenie i stanowią grupę ludzi zainteresowanych tym, by nasze miasta stawały się lepsze, poprzez wpływanie na ich estetykę, funkcjonalność, a tym samym na jakości życia, doceniło inicjatywę i zadecydowało, że projekt „Cool-Tour-Park RYMER” to pomysł, który powinien znaleźć się w finale akcji.
Oceny projektu dokonały niezwykłe osobistości, znane ze swojego zamiłowania do urbanistycznych zagadnień, ale i chęci dokonywania pozytywnych zmian w polskich miastach:

FILIP SPRINGER
REPORTER, FOTOGRAF, WYKŁADOWCA I AUTOR KSIĄŻEK, W KTÓRYCH CZĘSTO PORUSZA TEMATYKĘ ZWIĄZANĄ Z ARCHITEKTURĄ MIEJSKĄ. PISZE NIE TYLKO O TYM CO PIĘKNE, CZĘSTO OPISUJE ZANIEDBANE I ZAPOMNIANE PRZESTRZENIE POLSKICH MIAST. WSPÓŁPRACUJE Z INSTYTUCJAMI KULTURY I NAUKI ORAZ Z NAJWIĘKSZYMI POLSKIMI TYTUŁAMI PRASOWYMI. MIASTO, KTÓRE PRZEMIERZA NAJCZĘŚCIEJ NA ROWERZE TO JEGO ŻYWIOŁ!

PIOTR WIĘCŁAWSKI „VIENIO”
RAPER, WOKALISTA, AUTOR TEKSTÓW, DJ I PRODUCENT MUZYCZNY, A TAKŻE REŻYSER I DZIENNIKARZ RADIOWY. MIASTO JEST DLA NIEGO INSPIRACJĄ DO TWORZENIA KOLEJNYCH UTWORÓW, POPRZEZ KTÓRE STAJE SIĘ JEGO GŁOSEM I MOTYWUJE OTOCZENIE DO DZIAŁANIA.

TERESA LATUSZEWSKA–SYRDA
ZAŁOŻYCIELKA I PREZES FUNDACJI URBAN FORMS – JEDNEJ Z NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNYCH ORGANIZACJI Z KRĘGU SZTUKI MIEJSKIEJ. DZIAŁA NA RZECZ PRZYWRACANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ JEJ KULTUROTWÓRCZYCH FUNKCJI, ORGANIZUJĄC I WSPIERAJĄC NIEZALEŻNE DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE I SPOŁECZNE. Z JEJ INICJATYWY POWSTAŁY ZNANE DZIŚ NA CAŁYM ŚWIECIE ŁÓDZKIE MURALE (GALERIA URBAN FORMS).

Od momentu dopuszczenia przedsięwzięcia do finału, jego losy pozostają w rękach internautów, którzy codziennie mogą oddać 1 głos w danej kategorii. Głosowanie trwa do 17 maja br. do godz. 23:59 po wejściu na stronę www.lechstarter.urbanforms.org i wybraniu interesującego nas projektu.
Udział w głosowaniu może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna.
Głosować można na dwa sposoby:
a) bez konieczności założenia konta na Stronie Programu,
b) za pomocą indywidualnego konta założonego przez głosującego na Stronie Programu.

Aby założyć konto wymagane jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i hasła, akceptacja regulaminu Programu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Aby zagłosować bez konieczności zakładania konta należy:
a) zalogować się na Stronie za pośrednictwem serwisu Facebook,
b) zalogować się na Stronie za pośrednictwem serwisu Google,
c) podać na Stronie swój adres e-mail, potwierdzić swoją pełnoletność (w tym przypadku głos zostanie skutecznie oddany dopiero w momencie kliknięcia na link przesłany na podany adres e-mail), oraz zaakceptować regulamin Programu i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach Programu przez KP oraz pozostałe podmioty zaangażowane w realizację Programu lub skorzystać z aplikacji do głosowania dostępnej w serwisie Facebook.
Z jednego numeru IP, o ile nie należy on do osoby fizycznej, możliwe jest oddanie nie więcej niż 150 głosów jednego dnia. Osoba fizyczna jednego dnia może oddać tylko jeden ważny głos w każdej z kategorii Dotacji, czyli jeden głos na projekt ubiegający się Grant, jeden głos na projekt ubiegający się o Mikrogrant oraz jeden głos na projekt ubiegający się o dotację w kategorii Akademia Grantów – łącznie 3 głosy w ciągu dnia. Głosy przewyższające liczbę wskazaną powyżej nie zostaną uwzględnione w głosowaniu.

UWAGA!!!
Głosy oddane z adresów IP spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane za nieważne i nie zostaną uwzględnione w głosowaniu.

OPIS PROJEKTU:
Przedsięwzięcie ma na celu przywrócić dawne funkcje społeczno-kulturalno-rekreacyjne Parkowi im. Henryka Czempiela w Rybniku - Niedobczycach. Dzięki planowanym wydarzeniom miejsce ma stać się tętniącym życiem punktem spotkań mieszkańców, oferującym ciekawą, zgodną z aktualnymi trendami infrastrukturę oraz ofertę spędzania czasu wolnego w okresie letnim, przy aktywnym zaangażowaniu lokalnej społeczności w proces współtworzenia miejsca. Stworzenie zielonej altany i tunelu z wierzby oraz zestawu eko-mebli z drewnianych palet, przy których powstawaniu uczestniczyć będą mieszkańcy oraz cyklu zajęć rekreacyjno-kulturalno-społecznych takich jak: warsztaty taneczne, muzyczne, wokalne, fotograficzne oraz z tworzenia grafitti, pokazy kina plenerowego, plenerowych koncertów reprezentujących różne gatunki muzyczne (jazz, hip-hop, muzyka elektroniczna, house, itp.), targi śniadaniowe oraz treningi i zajęcia typu joga, pilates, aerobik, jumping frog, krav maga.

W realizację projektu zaangażowani zostaną mieszkańcy dzielnicy, dla których park kiedyś był głównym miejscem spotkań i spędzania wolnego czasu. Zapleczem oraz pomocą logistyczna, techniczną oraz organizacyjną będzie służył personel domu kultury. Do przeprowadzenia zajęć ruchowych oraz targów śniadaniowych zostaną zaproszeni lokalni przedstawiciele firm, dla których możliwość zaprezentowania swoich usług będzie swoistą reklamą ich działalności i formą promocji. Mieszkańcy zostaną włączeni w proces budowy żywej architektury w parku, docelowo służącej jako nowy punkt spotkań oraz eko-mebli, które pod okiem pracowników domu kultury zostaną zbudowane przez samych mieszkańców. Warsztaty fotograficzne będą miały na celu uwiecznienie ciekawych miejsc w dzielnicy, zaś zebrany materiał posłuży do stworzenia wystawy, na której pozostali mieszkańcy będą mogli zobaczyć efekt pracy swoich sąsiadów i dzielnicę, uchwyconą okiem obiektywu. Harmonogram działań przewiduje etap przygotowawczy od połowy czerwca do końca lipca oraz właściwą realizację wydarzeń w parku (warsztaty, zajęcia ruchowe, kino plenerowe oraz koncerty) na przestrzeni sierpnia i września. Jeżeli tego typu formuła zostanie entuzjastycznie przyjęta przez odbiorców, planowana jest kontynuacja w kolejnych latach. Ważnym aspektem jest międzypokoleniowość projektu - w projekcie uwzględniono zajęcia wspólne i odrębne dla różnych grup wiekowych (studenci, dorośli, seniorzy).

Bezpośredni link do głosowania na projekt Cool-Tour-Park RYMER https://lechstarter.urbanforms.org/projekty/R-0309-579D9D

Piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej - wystawa fotogafii Sławomira Jodłowskiego Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej I Młodzieżowej „Siemianowice 2018”

przeglądaj wydarzenia: