tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

5
czerwca
2018

I Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Lwowskiej I Kresowej

XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki PIGMALION FANTASTYKI 2018 - konkurs literacki

przeglądaj wydarzenia:

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół podstawowych (również klas gimnazjalnych) oraz szkół średnich w Częstochowie i regionie.

CELE KONKURSU:
- Upowszechnianie kultury kresowej
- Utrwalanie pamięci o Lwowie i Kresach w II RP oraz szerzenie wiedzy o historycznym i kulturowym dziedzictwie tych ziem nierozerwalnie związanych z historią Polski
- Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży
- Popularyzowanie twórczości poetów kresowych
- Rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci i młodzieży

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
W bieżącym roku przypada setna rocznica obrony Lwowa i odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to okazja do uczczenia tego wyjątkowego wydarzenia historycznego. Lwów i Kresy są nam, Polakom, szczególnie bliskie. Historyczne i kulturowe dziedzictwo tych ziem jest nierozerwalnie związane z naszą Ojczyzną i odgrywa w jej dziejach bardzo ważną rolę. Wiele wydarzeń historycznych związanych z Kresami zostało utrwalone w dziełach literackich, a konkurs jest dobrą okazją do ich przypomnienia, również ukazania piękna i wyjątkowości tych ziem oraz doskonalenia umiejętności recytatorskich uczniów. Zachęcamy do poszukiwania repertuaru inspirowanego wspomnianą tematyką kresową. Pragniemy usłyszeć teksty uruchamiające wyobraźnię słuchaczy. Zabierzcie nas w podróż marzeń, wspomnień, niebanalnych metafor i literackich uniesień, poruszcie nasze serca.

LITERATURA
Każdy uczestnik konkursu zaprezentuje jeden dowolnie wybrany utwór poetycki o tematyce kresowej (łączny nieprzekraczalny czas recytacji do 5 minut).

ZASADY ORGANIZACYJNE I TERMINY
1. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego w/w założeniom konkursu.
2. Uczestnicy konkursu wystąpią w trzech kategoriach wiekowych:
- Kategoria I: dzieci do lat 13 (klasa IV – VI Szkoły Podstawowej)
- Kategoria II: młodzież od 14 do 16 lat (klasa VII Szkoły Podstawowej oraz klasy gimnazjalne)
- Kategoria III: młodzież szkół średnich (klasa I – II LO oraz klasa I – III Technikum i Szkół Branżowych)
3. Realizacja przedsięwzięcia odbędzie się w trzech etapach:
- Etap I: eliminacje szkolne do dnia 06.04.2018r.
Warunkiem uczestnictwa w II etapie konkursu jest przesłanie uzupełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1) dla uczniów (dla każdego ucznia osobno), którzy zdobyli I miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych do dnia: 09.04.2018r. na adres e-mail: annakusak@wp.pl
- Etap II: eliminacje międzyszkolne w dniu 24.04.2018r., które odbędą się w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. ul. Jagiellońska 67/71 od godziny 9:00.
- Etap III: uroczyste spotkanie Laureatów Konkursu w dniu 05.06.2018r. w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 50/68 o godzinie 11:00. Zostaną zaprezentowane najciekawsze wykonania podczas trwających wówczas „Dni Lwowa i Kultury Kresów”, organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.
(szczegóły na temat w/w spotkania zostaną przesłane do szkół biorących udział w konkursie)

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki PIGMALION FANTASTYKI 2018 - konkurs literacki

przeglądaj wydarzenia: