tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

13
czerwca
2018

Wojewódzki Konkurs Taneczny ,,1,2,3 Tańcz I Ty"

Koncert symfoniczno-oratoryjny w 101. rocznicę śmierci Edwarda Reszke XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki

przeglądaj wydarzenia:

W imieniu organizatora zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Wojewódzkim Konkursie Tanecznym ,,1,2,3 TAŃCZI TY" (dotyczy woj. Śląskiego).

TERMIN I MIEJSCE
13 czerwca 2018r. (środa) godz.10.00
Hala Sportowa w Rędzinach
ul. Działkowiczów 20

WARUNKI UCZESTNICTWA
- zespoły prezentują 1 układ w czasie do 4 min
- uczestnicy tańczą przy nagraniach własnych (płyta CD z 1 nagranym podkładem muzycznym),
- zespół minimum 7 uczestników
- warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 6.06.2018 r.
(zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględnione ) na adres: gok.redziny@op.pl
- warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata akredytacji na konto (decyduje data wpływu, a nie stempla):
Numer konta:
Bank PKO 80 1020 1664 0000 3102 0203 8974
W wysokości 50 zł od grupy z dopiskiem:
„1..2..3..Tańcz i Ty”

CEL IMPREZY
- popularyzacja różnych form tanecznych,
- stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku zespołów tanecznych,
- podnoszenie umiejętności scenicznych,
- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi zespołami artystycznymi,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci poprzez bezpośredni kontakt z tańcem,

KOMISJA SĘDZIOWSKA
- jury wytypowane przez organizatora spośród osób profesjonalnie związanych z ruchem tanecznym,
- wszystkie sprawy sporne rozpatrywane są przez organizatora konkursu w porozumieniu z komisją sędziowską,

KRYTERIA OCENY SĘDZIOWSKIEJ
- opracowanie choreograficzne,
- technika wykonania,
- dobór i estetyka kostiumów,
- dobór repertuaru i podkładu muzycznego,
- ogólny wyraz artystyczny,
- wartości wychowawcze,

KATEGORIE TANECZNE
I Kategoria - dzieci do lat 10
II Kategoria - dzieci od 11 do 13 lat
III Kategoria - dzieci od 14-16 lat
UWAGA: Komisja sędziowska zastrzega sobie prawo ostatecznego zakwalifikowania zespołu do danej kategorii.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
- potwierdzenie udziału w imprezie przed rozpoczęciem konkursu,
- każdy zespół pokrywa we własnym zakresie koszty przejazdu,
- instytucje zgłaszające zespoły powinny ubezpieczyć jego członków na przejazd i pobyt,
- każdy zespół powinien posiadać opiekunów zgodnie z przepisami obowiązującymi w oświacie,
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni,
- organizator zapewnia dyplomy dla wszystkich zespołów oraz nagrody dla zwycięzców !!!

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
Środa 13 czerwca 2018r.
godz. 9.30 potwierdzenie udziału, próba parkietu
godz. 10.00 rozpoczęcie konkursu
godz. 10.15 pokazy zespołów – k at. I
godz. 11.00 pokazy zespołów – k at. I I
godz. 12.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w kat. I i k at. I I
godz. 13.00 pokazy zespołów kat. III
godz. 14.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w kat. III

Program konkursu może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników

Organizator: GMINNY OSRODEK KULTURY W RĘDZINACH
ul. Mickiewicza 7,42-242 Rędziny
Tel.: 034/ 32 79 998
E-mail: gok.redziny@op.pl

Do pobrania:
Regulamin
Zgoda na przetwarzanie danych

Koncert symfoniczno-oratoryjny w 101. rocznicę śmierci Edwarda Reszke XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki

przeglądaj wydarzenia: