tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

13
listopada
2018

Konfrontacje taneczne KOMPOZYCJE 2018 - Chorzów

19. Ogólnopolski Konkurs Poezji Śpiewanej „Poetycka Stajnia” Dzierżoniów 2018 100 lat Związku Harcerstwa Polskiego - konkurs plastyczno-fotograficzny

przeglądaj wydarzenia:

PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Chorzów
Organizator stara się o patronat Śląskiego Kuratora Oświaty
Organizator stara się o patronat Marszałka Województwa Śląskiego

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W CHORZOWIE

PATRONAT MEDIALNY:
portal „chorzowianin.pl”

I. CELE KONKURSU:
Integracja środowisk tworzących amatorski ruch taneczny.
Poszukiwanie inspiracji do twórczej choreografii.
Stworzenie prezentacji artystycznej zgodnej z zaproponowaną tematyką.
Wymiana pomysłów i doświadczeń.
Rozwijanie talentów estradowych, popularyzacja walorów artystycznych i wychowawczych tańca.
Promocja aktywności i sprawności fizycznej.
Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości tanecznej.
Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu.
Upowszechnianie nowych pozycji repertuarowych.
Zwrócenie uwagi na polską muzykę jako formę upamiętnienia 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

II.WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs przeznaczony jest dla grup tanecznych (7-18 lat) działających przy szkołach, placówkach wychowania pozaszkolnego, domach kultury i stowarzyszeniach, znajdujących się na terenie województwa śląskiego.
W konkursie nie mogą brać udziału szkoły baletowe oraz prywatne szkoły tańca.
Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
Kartę zgłoszenia dołączoną do regulaminu należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI.
Każda placówka może zgłosić maksymalnie trzy zespoły(liczące minimum 5 osób, a max. 15 osób każdy).
Nie dopuszcza się występu wspólnego z instruktorem prowadzącym zespół.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut, zespołom nieprzestrzegającym ograniczenia czasowego zostanie przerwana prezentacja.
Podkład muzyczny powinien być nagrany na płycie CD/MP3, która musi być opisana lub na pendrive w formacie MP3.
Organizator gwarantuje profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.
Wymiary sceny Młodzieżowego Domu Kultury: głębokość: 5,5 m, szerokość: 11m (z kulisami).
Uczestnicy Konfrontacji Tanecznych dojeżdżają na własny koszt.
Uczestnicy konkursy występują w dwóch kategoriach wiekowych:
grupy młodsze w wieku: 7- 12 lat
grupy starsze w wieku: 13-18 lat
Jeżeli zespół jest zróżnicowany pod względem wiekowym, o ewentualnym przydziale do danej grupy wiekowej decyduje wiek 75% jej uczestników)
Podczas występu zespół nie może używać na scenie rekwizytów czy materiałów mogących zabrudzić scenę lub zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników konkursu.(np. woda, konfetti, produkty sypkie, drabina).
III.TERMINY:
Kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2018 r. na adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13, 41- 500 Chorzów; Tel/fax: (032) 2413-180; e-mail:sekretariat@mdkchorzow.pl
Organizatorzy zapewniają warunki sceniczne i obsługę techniczną prezentacji, zgodnie z informacjami podanymi na karcie zgłoszeń.
Termin prezentacji: 27 listopada – grupy młodsze i 28 listopada – grupy starsze 2018 r.. O godzinie rozpoczęcia prezentacji uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się tego samego dnia, po zakończeniu wszystkich prezentacji.
Ewentualna zmiana godziny prezentacji będzie uzależniona od ilości zgłoszeń. O wszelkich zmianach organizatorzy poinformują telefonicznie.

Szczegóły na stronie Organizatora

19. Ogólnopolski Konkurs Poezji Śpiewanej „Poetycka Stajnia” Dzierżoniów 2018 100 lat Związku Harcerstwa Polskiego - konkurs plastyczno-fotograficzny

przeglądaj wydarzenia: