tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

30
października
2018

VIII Konkurs Fotograficzny PAMIĘTAMY - Chorzów

XV Międzynarodowe Spotkania z Monodramem „O złotą Podkowę Pegaza” - Suwałki Otwarte Mistrzostwa Ludzi Kultury Województwa Śląskiego

przeglądaj wydarzenia:

PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Chorzów
Organizator stara się o patronat Śląskiego Kuratora Oświaty
Organizator stara się o patronat Marszałka Województwa Śląskiego
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W CHORZOWIE

PATRONAT MEDIALNY:
portal „chorzowianin.pl”

I. CELE KONKURSU:
Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania fotografią.
Wzbudzenie wrażliwości i szacunku do osób starszych, przeszłości, upływu czasu i dokonujących się przemian.
Zachęcenie do poszanowania miejsc pamięci narodowej.
Wymiana doświadczeń między młodymi twórcami i ich opiekunami.
Promocja talentów i umiejętności, prezentacja twórczości młodzieży szkolnej.
Upamiętnienie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się i wychowanków domów kultury w wieku od 12 do 19 lat - mieszkańców miast województwa śląskiego.
Tematem fotografii mogą być ludzie, przedmioty, ciekawe miejsca związane z upływającym czasem (np. przyroda, cmentarze, miejsca pamięci narodowej).
Na adres organizatora należy przesłać do 2 fotografii drogą elektroniczną w załączniku e-mail na adres konkurs.pamietamy@mdkchorzow.pl (prace mogą być w formacie JPG lub RAW o wymiarach 1200x1600 pikseli). KAŻDE ZDJĘCIE NALEŻY OPISAĆ IMIENIEM I NAZWISKIEM AUTORA ORAZ PODAĆ TYTUŁ PRACY.
Technika wykonania prac jest dowolna.
Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie, które są dołączone do regulaminu, należy dokładnie wypełnić, dostarczyć do sekretariatu Młodzieżowego Domu Kultury lub przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia w formacie jpg.
Prace bez karty zgłoszenia i oświadczenia oraz te, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów technicznych, będą odrzucone.
Fotografie, na których będą się znajdować znaki lub cyfry (np. daty), będą dyskwalifikowane.

III. TERMINY:
1. Prace wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem należy przesyłać do 30 października 2018r., na adres e-mail: konkurs.pamietamy@mdkchorzow.pl .
2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 listopada 2018r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. Organizatorzy poinformują laureatów o werdykcie jury pisemnie (fax, e-mail) lub telefonicznie.

Szczegóły na stronie Organizatora

XV Międzynarodowe Spotkania z Monodramem „O złotą Podkowę Pegaza” - Suwałki Otwarte Mistrzostwa Ludzi Kultury Województwa Śląskiego

przeglądaj wydarzenia: