tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

20
marca
2019

15. Ogólnopolski Konkurs "Ja i Świat" - Wojewódzki Dom Kultury Rzeszów

 Koncert Dyplomantów - Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego II Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Wiosna z przebojami Marka Grechuty”

przeglądaj wydarzenia:

REGULAMIN
ORGANIZATOR:
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

CELE KONKURSU:
- Wyrażanie poprzez formę poetycką relacji autora tekstu ze światem – z ludźmi, wydarzeniami, środowiskiem, przyrodą, itp
- Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań poetyckich wśród dzieci i młodzieży.
- Stworzenie młodym autorom możliwości zaprezentowania swoich prób literackich szerszemu gronu odbiorców.
- Kształtowanie poprawności języka ojczystego.

ZASADY UCZESTNICTWA:
- W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i klasy gimnazjalnej z całej Polski.
- prace będą oceniane w 4 kategoriach:
kat. I: kl. 0 – 2
kat. II: kl. 3 – 4
kat. III: kl. 5 – 6
kat. IV: kl. 7 – 8 i gimnazjalna

- Poprzez tematykę Konkursu - JA i ŚWIAT, należy rozumieć treści związane z emocjami relacjami i zjawiskami obecnymi w życiu młodych piszących
- Podpisane utwory (zestaw 2 wierszy) należy przesłać w trzech egzemplarzach, wyłącznie w druku - format A4
- do nadsyłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia.
- Termin nadsyłania prac do dnia 20 marca 2019 r. na adres

Wojewódzki Dom Kultury
35-959 Rzeszów, ul. S. Okrzei 7
email: wdk@podkarpackie.pl

Do udziału w Konkursie nie dopuszcza się utworów, które były już wcześniej publikowane lub nagradzane w innych konkursach.
- Powołana przez organizatora Komisja dokona oceny utworów i przyzna nagrody oraz wyróżnienia,
- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2019 r. podczas Gali Laureatów w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie,
- Prace nie będą zwracane,
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów.

INFORMACJE DODATKOWE:
- Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego podczas Konkursu za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
- Uczestnicy udzielają zezwolenia na wykorzystywanie pracy konkursowej m.in. na stronach internetowych, w materiałach informacyjno-promocyjnych, w publikacjach wydawanych przez WDK w Rzeszowie itp.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie nadesłanych prac powstałe w czasie przesyłki.

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Jadwiga Orzechowska tel. 17 853 52 57 wew. 43

Strona Organizatora: http://www.wdk.podkarpackie.pl/index.php/konkursy/wdk/ogolnopolski-konkurs-poetycki-ja-i-swiat

 Koncert Dyplomantów - Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego II Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Wiosna z przebojami Marka Grechuty”

przeglądaj wydarzenia: