Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Transgresje wyśnione - wernisaż wystawy fotografii Sławomira Jodłowskiego w Galerii Katowice ZPAF

5 lutego 2020 r. w Galerii Katowice ZPAF odbył się wernisaż wystawy fotografii "Transgresje wyśnione" Sławomira Jodłowskiego.

Sławomir Jodłowski – na co dzień pracuje jako instruktor ds. fotografii i filmu w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, prezes Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa, współpracuje z TVP jako operator obrazu filmowego, twórca i animator kultury w dziedzinie upowszechniania fotografii. W Regionalnym Ośrodku Kultury od ponad trzydziestu lat prowadzi działania promujące fotografie jako wartość kulturotwórczą polegającą na organizacji plenerów, warsztatów, szkoleń i spotkań z artystami fotografikami. Jest kuratorem Galerii ARTFOTO i Galerii FOTOPOBUDKA działających w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.
W Galeriach prezentowana jest fotografia polska i zagraniczna, promuje zarówno twórców znanych jak i rozpoczynających karierę artystyczną ze szczególnym uwzględnieniem środowiska fotograficznego regionu śląskiego. Ekspozycje w Galerii ARTFOTO przybliżają i promują najnowsze trendy w sztuce nawiązujące do wykorzystania najnowszych technologii w rejestracji obrazu - preferuje cyfrowy aspekt sztuki związany z filozofią digitalizacji działań twórczych. Przy Galerii działa studio fotograficzne gdzie pod kierunkiem instruktora szkolą się w zakresie fotografii studyjnej młodzi fotografiowie. W Galerii prezentowali swoje prace i gościli osobiście najwybitniejsi polscy fotograficy jak: Edward Hartwig, Ryszard Horowitz, Tomasz Sikora, Paweł Pierściński i wielu innych. Ostatnio prezentowane były prace kilkunastu słowackich fotografików, a w latach ubiegłych pokazano prace fotografików litewskich, bułgarskich, ukraińskich i wielu innych. W sumie zorganizowano ponad 350 wystaw fotograficznych. Sławomir Jodłowski jest także pomysłodawcą kolejnej nowej galerii fotografii FOTOPOBUDKA w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, która jest odpowiedzią na potrzeby młodych, początkujących fotografów. Jako jeden z pierwszych fotografików, zwrócił uwagę na fotografię cyfrową jakosztukę, w wyniku czego zainicjował i stworzył w Regionalnym Ośrodku Kultury najstarszy i jeden znajwiększych w Polsce Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej CYBERFOTO, którego jest komisarzem. Konkurs odbywa się od dziewiętnastu lat, ma na celu promocję fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym, akcentuje relacje i utrzymanie stałej więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującą także naszą tożsamość narodową. Jest współzałożycielem i prezesem Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa, działającego przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, którego celem jest popieranie działalności twórczej w dziedzinie fotografii wymiana informacji oraz dyskusja dotycząca spraw artystycznych i technicznych fotografii. Fotoklub skupia coraz to większą ilość członków (aktualnie około 60 osób), spotkania w Fotoklubie cieszą się dużą popularnością zwłaszcza wśród młodzieży. Prowadzi zajęcia w Mobilnym Uniwersytecie Kultury i Sztuki organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Współpracuje z wieloma fotografikami i Galeriami zagranicznymi co owocuje międzynarodową wymianą fotograficzną integrującą europejską fotografie.
Jest absolwentem Wyższego Studium Fotografii w Warszawie. Jego praca dyplomowa „Surrealistyczne aspekty francuskiego surrealizmu”, promotor Urszula Czartoryska została nagrodzona za szczególne wartości intelektualne. Jako członek Związku Polskich Artystów Fotografików jest aktywnym twórcą, posiada na swym koncie kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Publikował artykuły w prasie fotograficznej polskiej i zagranicznej: m.in. w FOTO i POZYTYW. Reprezentował województwo śląskie na wystawie fotografii „Obecna Nieobecność” w Mediolanie. Laureat odznaki Zasłużony Działacz Kultury przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat nagrody Związku Polskich Artystów Fotografików za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury (2013). Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie upowszechniania kultury. Laureat stypendium artystycznego przyznanego przez Marszałka województwa śląskiego. Autor albumu fotograficznego „Jurajskie fotoklimaty”.

Wystawy indywidualne:
- „Impresje fotograficzne”, 1984, KMPiK, Częstochowa;
- „Spekulacje fotograficzne”, 1987, KMPiK, Częstochowa;
- „Fotografie z podróży”, 1995, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie;
- „Taki pejzaż”, 1997, Muzeum Fotografii w Siauliai, Litwa;
- „Wizja 2000”, Młodzieżowe Centrum Kultury w Skopje;
- „Wizja 2000”, Instytut Polski w Sofii, Bułgaria;
- „Okruchy widzenia”, 2018, Tarnogórskie Centrum Kultury, Galeria Przytyk;
- „Wystawa autorska”, 2018, Galeria „Na piętrze”, Bełchatowski Dom Kultury;
- „Piękno Jury Krakowsko - Częstochowskiej”, 2018, Biblioteka Główna AJD w Częstochowie;

Ważniejsze wystawy zbiorowe:
- „Art 95”, Galery Display Stand, Nowy Jork;
- „Prezentacje 92”, Galeria ZPAF, Katowice;
- „Wystawa absolwentów WSF”, Stara Galeria ZPAF w Warszawie;
- „Świadomość kadru”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Częstochowa;
- „Cyberfoto 97”, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie;
- „Fotografia i plastyka wobec multimediów”, 1997, Muzeum Częstochowskie;
- „Polska fotografia”, 1997, Smoleńsk;
- „Obecność nieobecna” (La presenza assente), 1998, Mediolan;
- „Częstochowa i region”, 2002, Galeria ART-FOTO, Częstochowa;
- Wystawa członków Fotoklubu RP Oddziału Jurajskiego, 2002, Galeria ART-FOTO, Częstochowa;
- „Fotoprezentacje częstochowskie”, 2005, Magistrat miasta Warna, Bułgaria;
- „Fotoprezentacje częstochowskie”, 2006, Skopje, Macedonia Północna;
- Wystawa zbiorowa członków ZPAF Okręgu Śląskiego z okazji 40-lecia Galerii Katowice, 2019;
- Wystawa członków ZPAF Okręgu Śląskiego „Świadomość ciała”, 2019, Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim;
oraz wiele innych zbiorowych wystaw członków ZPAF i Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa

Okolice filozofii fotografii
Fotografia jest nieskończonym procesem wizualizacji doznań powstających pod wpływem indywidualnego postrzegania świata. Funkcjonuje jako forma ekspresji wpisującą się w amplitudę drgań przewartościowań sztuki. System bodźców docierających do fotografującego poprzez zmysły wytwarza specyficzny, charakterystyczny dla wytwórcy obrazu fotograficznego, mentalny model istnienia rzeczywistości nieobiektywnej dla odbiorców, obiektywnej dla twórcy. Dialektyka obrazów fotograficznych w kontekście filozofii obrazu jest precyzowalna tylko w stopniu adekwatnym do konformizmu myślenia odbiorcy. Medium fotograficzne, wychodząc od rzeczywistości, za pomocą technicznego urządzenia jakim jest kamera, transponuje ją do poziomu wrażliwości twórcy, żywiąc się jakością doznań. Przekaz fotograficzny staje się umowną formą opisania świata jako bytu uniwersalnego, rozumianą wieloznacznie, pozorując jednocześnie zbieżność interpretacji. Jest jedną z alternatyw wizualizacji prawdy widzenia. Czasami fotografia funkcjonuje wręcz jako swoiste zaświadczenie urzędnicze czegoś zaistniałego w przeżytej rzeczywistości, ale o którą otarliśmy się w zupełnie różny sposób. Autor zdjęcia świadomie lub nieświadomie poszukuje pewnego doznania estetycznego, bliskiego jego konformizmowi widzenia świata. Fotograf jak iluzjonista „wyczarowuje” specyficzne dla niego zestawienie elementów „występujących” w rzeczywistości, stwarzając specyficzny porządek, jakby powołując do życia prawidło określające rzeczywistość. Budowanie przez artystę takiego ontologicznego modelu ikonosfery jest w wysokim stopniu iluzoryczne. Wkradają się tutaj aspekty refleksyjności i aluzyjności, które umiejętnie sterują uwagą odbiorcy. Złudność takiego zapisu jest wprost proporcjonalna do intelektualizacji postrzegania, czyli wrażliwości twórcy, a odwrotnie proporcjonalna do obiektywizmu rejestracji tzw. „prawdy fotograficznej”.
Fotografia staje się swoistą transformacją rzeczywistości do poziomu indywidualnej jakości doznań w odbieraniu świata. Konsekwentnie więc, łączy sztukę i dokument, wyzwalając w nas potrzebę nostalgii, jednocześnie pozwala marzyć i krytykować. Na kreatywność jakości obrazu fotograficznego składają się elementy o posmaku „dokumentalności”, wchodzące w swoistą interakcję z wrażliwością artysty. Nakładająca się w obrazie fotograficznym różnorodność sensów, wytrąca nas w szczególny sposób ze stereotypów myślenia, zniewalając i podporządkowując, wymusza przyjęcie intencyjności twórcy. Oglądana fotografia dąży do zawładnięcia estetyką odbiorcy, w wyrafinowany sposób obezwładnia światopogląd a zarazem indywidualną poetykę obrazu, którą mniej lub więcej ukształtowaną posiada każdy z potencjalnych oglądających. Paradoksalnie w większości wypadków widz czerpie szczególnego rodzaju przyjemność z tej konfrontacji stanowisk, poddając się lub protestując przeciwko takiej ingerencji swojego postrzegania świata. Jednocześnie pozwala przeżyć element magicznego tworzenia czegoś mającego korzenie w duchowej wrażliwości artysty, poszukując głębszych pokładów istnienia świata. To jeden z fenomenów fotografii stanowiących jej siłę i szczególną kulturotwórczą rolę w życiu człowieka.

Sławomir Jodłowski