Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

LEGENDY JURY REGIONALNY KONKURS LEGEND, BAŚNI, PODAŃ 2023

LEGENDY JURY REGIONALNY KONKURS LEGEND, BAŚNI, PODAŃ 2023

LEGENDY JURY

REGIONALNY KONKURS LEGEND, BAŚNI, PODAŃ

 

ORGANIZATOR:

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W CZĘSTOCHOWIE

 

CELE KONKURSU:

- przybliżenie i popularyzacja  form literackich jakimi są legendy, baśnie i podania,

- zgłębianie tajników gwary i języka lokalnego oraz zachęcanie do ich pielęgnowania,

- ochrona języka lokalnego i gwary jako regionalnego niematerialnego dziedzictwa kulturowego,

- poznanie historii własnej i pobliskich miejscowości, ważnych wydarzeń i osób z nimi związanych,

- poszukiwanie prawdziwych lub fikcyjnych bohaterów związanych z lokalną społecznością,

- zachęcenie do tworzenia utworów zawierających wydarzenia z historii i wątki zasłyszanych       opowieści ludowych,

-  pobudzenie tożsamości regionalnej,

- dialog międzypokoleniowy,

- gromadzenie jurajskich: legend, baśni i podań w celu ochrony i ich upowszechnienia.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Jury Krakowsko-Częstochowskiej, niezależnie od wieku,

- uczestnicy mogą zaprezentować zarówno utwory własne jak i już istniejące, ale mało popularne

 i raczej nie publikowane,

-  utwory własne muszą spełniać cechy form literackich jakimi są legendy, baśnie i podania, powinny być osadzone w historii lokalnej, a ich fabuła oparta na  prawdziwych wydarzeniach lub opowiadająca o osobie ważnej dla danej społeczności, mogą być inspirowane lokalnymi legendami i podaniami, wydarzeniami i postaciami historycznymi oraz elementami krajobrazu Jury Krakowsko – Częstochowskiej,

- w przypadku zgłoszenia do konkursu legend istniejących, należy podać źródło ich pozyskania,

- legendy, podania, baśnie mogą być zapisane językiem literackim, gwarą lub językiem lokalnym,

- teksty legend, podań, baśni (do pięciu sztuk) należy przesyłać zapisane jako dokument programu Word 97-2003 lub na adres mailowy : folklor@rok.czestochowa.plrok@rok.czestochowa.pl

oraz w wersji papierowej wydruk komputerowy formatu A-4 wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, na adres Organizatora: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa, w terminie  do 9 czerwca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego),

- nagrodzone teksty zostaną zaprezentowane podczas Jura ROK Festiwal przez zwycięzców konkursu lub osoby trzecie, współpracujące z Organizatorem (sposób prezentacji prosimy zaznaczyć w karcie zgłoszenia),

- nadesłane legendy przechodzą na własność Organizatora, który najciekawsze zarchiwizuje, a po kilku edycjach konkursu wyda drukiem,

- oceny zaprezentowanych legend, podań baśni dokona jury składające się z etnografów, folklorystów, znawców regionu i jego dziedzictwa kulturowego,

- o kolejności występów i programie przesłuchań uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora,

- finał konkursu odbędzie się 24 czerwca 2023 roku podczas imprezy Jura ROK Festiwal w Konopiskach.

Informacji na temat konkursu udziela:

Marzena Kosela, Instruktor do spraw kultury ludowej

34 366 59 65

folklor@rok.czestochowa.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramach z przyczyn od niego niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

Załączniki

Zobacz podobne
kopia1.jpg
23.06.2023

W imieniu organizatorów oraz własnym mam przyjemność zaprosić do udziału w tegorocznej edycji XLI Wojewódzkiego i XXVII Ogólnopolskiego...

image007.jpg
23.06.2023

Dzień dobry, z przyjemnością pragnę poinformować, że w dniach od 12 do 16 lipca 2023 r. organizujemy w Bukowinie Tatrzańskiej Festiwal Folkloru...