Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Sortuj:
alfabetycznie
wg dat

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie od 1999 roku jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Śląskiego. Jego wcześniejsza działalność jako Wojewódzkiego Ośrodka Kultury rozpoczęła się w roku 1975.

Misją Ośrodka jest wspieranie rozwoju kulturalnego gmin i miast oraz wspomaganie instytucji i placówek kultury w ich działalności kulturalnej a także pomoc w dziedzinie rozwoju kultury dla twórców nieprofesjonalnych i amatorskich zespołów artystycznych oraz dzieci i młodzieży. Zadania realizowane w tym zakresie, to: poradnictwo kulturalne, doskonalenie zawodowe pracowników kultury, edukacja kulturalna, tworzenie możliwości prezentacji i konfrontacji dorobku artystycznego oraz jego promocji w województwie i kraju a także zagranicą. Ponadto organizowanie płaszczyzny wymiany i współpracy kulturalnej o zasięgu ponadlokalnym, międzywojewódzkim, międzynarodowym, popularyzowanie nowoczesnych i atrakcyjnych form i metod pracy kulturalnej, dokumentowanie zjawisk, wydarzeń i wartości zarówno kultury współczesnej jak również dziedzictwa kulturowego, ochrona i popularyzowanie folkloru, a także szeroka informacja kulturalna.

Ośrodek prowadzi różnorodną działalność animacyjną, artystyczną, edukacyjną, promocyjną i informacyjną. Aktywnie współpracuje z lokalnymi środowiskami, odpowiadając na potrzeby kulturalne. Inspiruje także nowe projekty w zakresie kultury. Oferuje pomoc merytoryczną lokalnym twórcom i zespołom artystycznym. Prowadzi współpracę partnerską z instytucjami kultury oraz jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami artystycznymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami, a także innymi organizatorami życia kulturalnego w regionie i w kraju.

Instytucja prowadzi stałą działalność ekspozycyjną w dwóch Galeriach: ART-FOTO i FOTOPOBUDKA. Galeria ART-FOTO działa od 1996 r. Szczególną rolę przywiązuje do prezentacji środowiska artystycznego malarzy i fotografów regionu śląskiego. Promuje zarówno twórców znanych, jak i rozpoczynających karierę artystyczną.

Galeria FOTOPOBUDKA w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie działa od stycznia 2014 roku. Utworzona została, by promować fotografów lokalnych, zaczynających swoją przygodę z fotografią.

Regionalny Ośrodek Kultury wykreował także projekty artystyczne i literackie o długoletniej tradycji. Dużym zainteresowaniem cieszy się największy w kraju Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO, Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej czy Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Od 2015 r. Instytucja realizuje Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki, projekt obejmujący 9 programów edukacyjnych w dziedzinach: film, fotografia, kultura ludowa, plastyka, grafika komputerowa, taniec, muzyka, teatr i literatura oraz akustyka. MUKiS jest również projektem animacyjnym, stymulującym kreatywność i aktywizującym twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne - mieszkańców gmin północnego subregionu województwa śląskiego.

Ośrodek realizuje również usługi kulturalne w zakresie: fotografii studyjnej, reporterskiej, obsługi akustycznej imprez, nagrań dźwiękowych, wynajmu sali kameralnej ze sceną i wyposażeniem multimedialnym.

Zobacz również