Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Instytucja funkcjonująca obecnie pod nazwą Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie powstała na przełomie lat 50-tych i 60-tych jako Powiatowy Dom Kultury, przekształcony później w Powiatową Poradnię Pracy Kulturalno- Oświatowej - filię ówczesnego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Katowicach. W 1975 r. poszerzono jej zakres i zasięg działania na obszar nowo powstającego województwa częstochowskiego i utworzono Wojewódzki Dom Kultury, którego nazwę zmieniono w 1991 r. na Wojewódzki Ośrodek Kultury. Ostatecznie w 2000 r. po kolejnych zmianach instytucja przyjęła obecną nazwę.

Statutowa działalność

Statutowa działalność Ośrodka od początku koncentrowała się na współpracy z instytucjami i placówkami kultury, najpierw na terenie powiatu a później województwa częstochowskiego. Obecnie ROK jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego i pełni swoje funkcje na obszarze województwa śląskiego wraz z Regionalnymi Ośrodkami Kultury w Bielsku-Białej i Katowicach.

Podstawowe działania Ośrodka obejmowały zawsze wspieranie rozwoju kulturalnego gmin i miast oraz wspomaganie instytucji i placówek kultury w ich działalności kulturalnej a także pomoc w dziedzinie rozwoju kultury dla twórców nieprofesjonalnych i amatorskich zespołów artystycznych oraz dzieci i młodzieży. Zadania realizowane w tym zakresie, to: poradnictwo kulturalne, doskonalenie zawodowe pracowników kultury, edukacja kulturalna, tworzenie możliwości prezentacji i konfrontacji dorobku artystycznego oraz jego promocji w województwie i kraju a także zagranicą. Ponadto organizowanie płaszczyzny wymiany i współpracy kulturalnej o zasięgu ponadlokalnym, międzywojewódzkim, międzynarodowym, popularyzowanie nowoczesnych i atrakcyjnych form i metod pracy kulturalnej, dokumentowanie zjawisk, wydarzeń i wartości zarówno kultury współczesnej jak również dziedzictwa kulturowego, ochrona i popularyzowanie folkloru, a także szeroka informacja kulturalna.

Zrealizowane projekty

Ośrodek w swojej długoletniej historii prowadził współpracę w realizacji oferty kulturalnej terenowych instytucji kultury. Realizowano wspólnie wiele imprez artystycznych, m. in.:

 • Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy,
 • Starosty Częstochowskiego i Wójta Gminy Mykanów, Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „ŹRÓDŁO” w Dobrodzieniu,
 • Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Spotkajmy się w piosence” w Woźnikach,
 • Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej w Myszkowie,
 • Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych „Doroczne Zwyczaje i Obrzędy” w Koniecpolu,
 • Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Świąteczną Kartę Wielkanocną i Bożonarodzeniową – imprezy organizowane we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Lublińcu,
 • Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach Wieluńskich,
 • Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Teatrów Lalek i Żywego Planu w Oleśnie,
 • Przegląd Grup Kolędniczych HERODY w wybranych miejscowościach w regionie,
 • Spotkania Muzyków Jazzowych w Rudnikach Wieluńskich,
 • Prezentacje Orkiestr Dętych w Oleśnie a potem w Lublińcu,
 • Przegląd Twórczości Dziecięcych Zespołów Plastycznych Województwa Częstochowskiego,
 • Festiwal Zespołów Folklorystycznych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kłobucku, Wojewódzki Przegląd Zespołów Teatralnych „Wręczyckie Jasełka” (współorganizowany przez kilka lat z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Wręczycy Wielkiej) i wiele innych imprez i działań kulturalnych, których Ośrodek był współorganizatorem.

Własna działalność artystyczna

Instytucja prowadzi też własną działalność artystyczną. Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych podczas jej długoletniej historii należą:

 • w dziedzinie muzyki:
  • Koncert Młodych Wokalistów TALENTY,
  • Prezentacje Orkiestr Dętych,
  • Ogólnopolski Festiwal Pieśni Liturgicznej i Pielgrzymkowej GAUDIUM ET GLORIA,
  • Wojewódzki Przegląd Zespołów Chóralnych i Wokalnych,
  • eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Będzinie,
  • warsztaty muzyczne;
 • w dziedzinie literatury, teatru i recytacji:
  • Wojewódzki Przegląd Zespołów Teatralnych,
  • Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim „Meeting Drama and Music”,
  • Regionalny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Wrażliwość na słowa”,
  • eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
  • Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej,
  • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Sacrum w literaturze”,
  • warsztaty recytatorskie i teatralne,
  • spektakle teatralne;
 • w dziedzinie plastyki:
  • Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej w kategorii malarstwa,
  • tkaniny unikatowej,
  • metaloplastyki,
  • rzeźby,
  • technik mieszanych,
  • warsztaty plastyczne dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze środowisk wiejskich województwa częstochowskiego,
  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci sprawnych inaczej i specjalnej troski,
  • plenerowe warsztaty malarskie, adresowane do instruktorów, nauczycieli i plastyków nieprofesjonalnych organizowane w takich miejscowościach jak: Cisna, Krynica Górska, Szczytna, Ustroń, Ameliówka, Czaplinek, Polańczyk nad Soliną, Zakopane, Zamek Czocha, Zwierzyniec na Zamojszczyźnie, Jażdżówki na Mazurach, Jantar, Puck, Ustka, Kazimierz Dolny.
  • Twórczość plenerowa podczas pobytów zagranicznych w takich krajach jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Krym. Podsumowaniem plenerów były poplenerowe ekspozycje obrazów w Regionalnym Ośrodku Kultury oraz w terenowych domach i ośrodkach kultury. W galerii Ośrodka organizowano ponadto indywidualne i grupowe wystawy plastyczne;
 • w dziedzinie fotografii:
  • Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO,
  • Jurajski Salon Fotografii,
  • wystawy fotograficzne w ramach Galerii ARTFOTO, gdzie prezentowali swoje prace wybitni polscy artyści - fotograficy: Edward Hartwig, Ryszard Horowitz, Tomasz Sikora, Paweł Pierściński, Jan Berdak, Piotr Komorowski, Krzysztof Hejke i wielu innych.

Nawiązane kontakty zagraniczne owocowały wystawami twórców ze Słowacji, Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Wenezueli, Niemiec, Tajwanu, Ukrainy i Francji. Fotografowie z całego kraju, w tym wielu z województwa śląskiego, brali udział w warsztatach plenerowych zagranicą i mieli okazję fotografować Grecję, Słowację, Ukrainę, Sycylię, Korsykę, Korfu, Cypr, Tunezję, Kretę, Albanię i wiele innych atrakcyjnych fotograficznie miejsc w Europie;

 • w dziedzinie kultury ludowej:
  • Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY,
  • Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Z daleka i bliska”,
  • Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych „Obrzędy, zwyczaje, tradycje”,
  • współorganizacja Europejskich Dni Kultury Ludowej, warsztaty folklorystyczne;
 • imprezy i działania interdyscyplinarne:
  • „Panorama Kulturalna Miast i Gmin”,
  • cykle edukacyjne dla animatorów kultury we współpracy z Centrum Animacji Lokalnej w Warszawie,
  • współorganizacja imprez: Turnieju Wiedzy Historycznej i Literackiej dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych, Dni Województwa Śląskiego, Industriady, Nocy Kulturalnej i wielu innych działań kulturalnych w regionie i Częstochowie.

Nagrody przyznane Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie

Złota odznaka Honorowa

W 2010 r. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie obchodził jubileusz 35 – lecia działalności jako instytucji o zasięgu ponadlokalnym. Patronat nad uroczystościami przyjął Marszałek Województwa Śląskiego. W roku jubileuszowym Kapituła Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” Sejmiku Województwa Śląskiego nadała Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie Złotą Odznakę Honorową a Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał instytucji Nagrodę Specjalną w uznaniu zasług wszystkich pracowników Ośrodka dla kultury polskiej.

Odznaka za zasługi dla Województwa Śląskiego. Herb Śląska.

Dyplom od Sejmiku Województwa Śląskiego

Dyplom wyróżnienie złotą odznaką honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego. Sejmik Województwa Śląskiego. Herb Śląska. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, wyróżniony został Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa ślaskiego. Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Michał Czarski. Katowice, sierpień 2010 rok.

Pozostałe nagrody przyznane ROK Częstochowa

W kwietniu 2015 r. pracownicy Regionalnego Ośrodka Kultury zostali uhonorowani Statuetką Przyjaźni - symbolem wdzięczności wychowanków Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 5 w Częstochowie za promowanie twórczości artystycznej niepełnosprawnych dzieci.

Złota Statuetka - chłopiec i dziewczynka trzymający dwa serca - Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Laureat Statuetki Przyjaźni 2014. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie.

Certyfikat 3/14 - opis alternatywny poniżej

Certyfikat nr3/14 - opis alternatywny

Ludzie o Wielkich Sercach

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie.

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Mamy zaszczyt uhonorować Państwa Statuetką Przyjaźni - symbolem wdzięczności wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie za promowanie twórczości artystycznej niepełnosprawnych dzieci - w tym m.in. podopiecznych naszej placówki. Dzięki Państwa działalności nasi wychowankowie nabierają wiary we własne możliwości, a w świadomości społecznej buduje się nową jakość w postrzeganiu osób niepełnosprawnych.

Podpisano przez:

 • Rada Rodziców,
 • Rada Pedagogiczną,
 • Dyrektora.

Częstochowa, 24.04.2015.

Obrazek na szkle malowany z sentencją. Gdy zliczę wszystko, co najpiękniejsze w moim życiu...Ciebie policzę dwa razy. Autor anonimowy.

W grudniu 2019 r. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie otrzymał certyfikat w konkursie Prezydenta Miasta Częstochowy "Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi". Konkurs ma na celu zaprezentowanie miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb rodziców z dziećmi, umożliwiając im uczestnictwo w życiu społeczno - kulturalnym Miasta Częstochowy.

Certyfikat Prezydenta Miasta Częstochowy. Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie przy ul. Ogińskiego 13a w kategorii II - miejsca kultury i rozrywki obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki. Częstochowa, grudzień 2019 r.