Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Warsztaty teatralne organizowane w ramach Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki.

Cel zajęć

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi terminami, pojęciami i zagadnieniami w teatrze. Zajęcia w większości oparte są na zadaniach praktycznych. Warsztaty są głównie adresowane do dzieci i młodzieży, pracujemy w niewielkich grupach, maksymalnie kilkunastoosobowych.

Proponowane zagadnienia w ramach warsztatów dla grup dziecięcych:

  1. Przybliżenie podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o teatrze. Przystępne omówienie historii teatru.
  2. Gry i zabawy integracyjne. Ćwiczenia parateatralne. Ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia kształtujące poprawną dykcję. Proste zabawy tematyczne, polegające na wcielaniu się w różne role. Ćwiczenia poprawiające koncentrację. Ćwiczenia kształtujące pamięć słuchową. Wyrażanie emocji i uczuć za pomocą mimiki, gestu, słowa. Ćwiczenia na wyobraźnię. Zabawy pantomimiczne.
  3. Podstawowe zasady mówienia scenicznego/recytacji. Czytanie krótkich tekstów ze zrozumieniem. Dzielenie się wrażeniami i spostrzeżeniami po przeczytaniu. Nauka krótkich tekstów na pamięć. Co to jest interpretacja? Próby interpretacji wybranych prostych tekstów.
  4. Animacja przedmiotu. Ćwiczenia wprowadzające w animację prostych przedmiotów. Nadawanie nowych znaczeń i funkcji prostym przedmiotom. Przedmiot partnerem.

Proponowane zagadnienia w ramach warsztatów dla grup młodzieżowych:

  1. Integracja i trening aktorski. Ćwiczenia ciała i głosu, ćwiczenia na koncentrację, koordynację ruchu i działania zespołowe. Ruch sceniczny. Improwizacja. Etiudy sceniczne.
  2. Emisja głosu - co należy wiedzieć. Zasady prawidłowej emisji. Impostacja. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. Jak pracować nad głosem. Prawidłowa artykulacja, ćwiczenia artykulacyjne, np. z samogłoskami, ćwiczenia dykcyjne. Poprawność i wyrazistość mówienia (koncentracja na temacie, intonacja, ekspresja).
  3. Sztuka mówienia scenicznego/recytacji. Interpretacja tekstu literackiego, interpretacja prozy i poezji, rozbiór logiczny a interpretacja głosowa. Rozumienie treści utworu. Środki wyrazu recytatora (intonacja, barwa głosu, tempo, pauza itp.), ich wpływ na emocje odbiorcy. Ćwiczenia warsztatowe. Dobór repertuaru do cech psychicznych i osobowości recytatora.

Zapraszamy do udziału.

Dorota MusiałZajęcia prowadzi:

Dorota Musiał - kulturoznawca, instruktor do spraw literatury i teatru, pomysłodawca i koordynator projektów o charakterze interdyscyplinarnym oraz z zakresu literatury, sztuki żywego słowa, teatru.