tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / galeria Fotopobudka / 2017

galeria Fotopobudka / 2017


O galerii...

Od stycznia 2014 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie działa nowa Galeria FOTOPOBUDKA. Utworzona została, by promować fotografów lokalnych, zaczynających swoją przygodę z fotografią. Trzy duże powierzchnie ekspozycyjne umiejscowione w holu ROK pomieszczą klika dużych rozmiarów fotografii lub nawet kilkadziesiąt mniejszych formatów.

Zapraszamy wszystkich fotografów z Częstochowy i regionu do prezentacji swoich prac. Tematyka fotografii jest dowolna, ale prace muszą tworzyć zwartą tematycznie całość.

W sprawie możliwości ekspozycji prosimy o kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie- z instruktorem fotografii Sławomirem Jodłowskim.


  ARCHIWUM EKSPOZYCJI

 9.01.2017 - 22.02. 2017 r. - Wystawa Niny Mazuś - Fotografa Roku 2016 Jurajskiego Fotoklubu

Wystawa Niny Mazuś Fotografa Roku 2016 Jurajskiego Fotoklubu

Janina Mazuś - urodzona w II połowie XX wieku, po upływie następnego ćwierćwiecza, ukończyła studia na wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zawód swój wykonuje dotychczas. Jest członkiem Jurajskiego Fotoklubu w Częstochowie.

"Fotografia jest dla mnie, między innymi, dokumentacją ułamka sekundy – wydarzenia lub emocji, lecz nie tylko. W fotografii intryguje mnie także ten moment, kiedy przestaje być ona wyłącznie odtworzeniem rzeczywistości, a zaczyna stanowić odrębny byt, będący często abstrakcyjnym terenem, pełnym meandrów naszej świadomości i podświadomości. Ponadto, wydaje mi się ona znakomitym narzędziem dzielenia się emocjami z drugim człowiekiem. Mam wrażenie, że wartość każdego przeżycia potęguje się w momencie pojawienia się możliwości opowiedzenia o nim każdemu, kto zechce słuchać.
Na razie jestem w fazie poszukiwania swojego „miejsca”, bowiem zbyt wiele mnie jeszcze fascynuje i zbyt wiele próbuję zatrzymać, starając się dostrzegać wokół geometrię, dobrą kompozycję, nastrój oraz barwę."

Janina Mazuś 


 6.03.2017 - 24.04.2017 r. - Wystawa fotografii Eweliny Dziewońskiej-Chudy - członka Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa

Ewelina Dziewońska-Chudy – częstochowianka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej w Polskiej Akademii Nauk. Doktorantka w AJD w Częstochowie na kierunku literaturoznawstwo. Współpracowała z Salezjańskim Ośrodkiem Wychowania i Animacji „SOWA”. Obecnie jest zatrudniona w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Laureatka konkursu oraz uczestniczka wielu szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Współuczestniczy przy tworzeniu szaty graficznej, katalogów, stron internetowych oraz przy obsłudze mediów społecznościowych różnych organizacji. Przynależy do Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Piotrkowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie oraz Jurajskiego Fotoklubu przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

Interesuje się dziennikarstwem, literaturą, sztuką XIX wieczną oraz współczesną, promocją kultury oraz fotografią i grafiką komputerową.

Uczestniczka wystaw zbiorowych:
- wystawa fotografii „Trwaj chwilo...”, Galeria Skalna, Strzelin k. Wrocławia 2005,
- wystawa malarstwa i tkanin „Pamięć wielkości Jana Pawła II, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006,
- wystawa „Przyroda – Impresje”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006.
- wystawa indywidualna „Od-cienie świata”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 06.11-14.12.2015,
- wystawa fotografii i grafiki „Trzy spojrzenia. Rysunek-Fotografia-Grafika”, Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 03-31 marca 2016.
- wystawa pokonkursowa XIX Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2016, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 29.04-02.06.2016,
- wystawa „Dwa światy” w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, Dobrodzień, 16.06-08.07.2016,
- wystawa „Wyrazić siebie”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 08.09-02.10.2016.

Nagrody i wyróżnienie:
- wyróżnienie w II edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego w kategorii PORTRET organizowanego przez ToDobryKurs.pl, Warszawa 2016.

 


 

 04.09.2017 - 29.09.2017 - Migawki z Shanghaju - Wystawa fotografii Magdaleny Kmiecik

Magdalena Kmiecik

W ciągłej podróży odkrywa siebie - tworzy, inspirowana zmiennością zjawisk natury i zachodzących zdarzeń. Swoje projekty realizuje w różnych działaniach artystycznych. Wystrój wnętrz, instalacje florystyczne, unikatowa odzież, malarstwo, performans i sztuki wizualne, to główne kierunki pracy i prezentacji.

Studiowała Malarstwo na Wydziale Sztuki AJD w Częstochowie. W 2015 r przedstawiła pracę dyplomową „Płaszczyzna obrazu a przestrzeń publiczna”, której integralną częścią był performans - „Nie Terroryzmowi” i malarstwo akcji dokumentujące emocje wyzwolone podczas prezentacji swoich działań w różnych środowiskach .Uzyskała tytuł mgr sztuki.
W roku 1979 ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej i otrzymała tytuł mgr inż. w dziedzinie obróbki plastycznej metali.
Pasjonuje ją także muzyka - ukończyła Częstochowską Szkołę Muzyczną 1-go stopnia .
W I LO im.Juliusza Słowackiego śpiewała w Zespole Pieśni Dawnej pod kier.Wł.Krawczyńskiego i działała w życiu muzycznym Częstochowy przy organizacji festiwali Jeunesses Musicales.

Była współzałożycielem i aktywnym chórzystą – prowadzonego przez Krzysztofa Pośpiecha Częstochowskiego Chóru Kameralnego Filharmonii .
Jest członkiem Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza.
Należy do Grupy Twórców Złota Linia.
Brała udział w wielu prezentacjach florystycznych, zbiorowych i indywidualnych wystawach malarstwa , uczestniczy w plenerach malarskich i otwartych akcjach społecznych promujących sztukę.

 


 

02.10.2017 - 06.11.2017 - Świadomość kadru w kontekście inspiracji jurą krakowsko-częstochowską /część pierwsza/ - wystawa fotografii członków Jurajskiego Fotoklubu

 


 

06.11.2017 - 20.12.2017 - Świadomość kadru w kontekście inspiracji jurą krakowsko-częstochowską /część druga/ - wystawa fotografii członków Jurajskiego Fotoklubu