tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / MUKiS / grafika komputerowa / 2018

działania / MUKiS / grafika komputerowa / 2018

 


 

LUTY 2018

Gminny Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej - 20, 21, 27, 28 luty 2018 r.

Tematyka zajęć:
Wykorzystanie dwóch programów graficznych, Corel Draw i Corel Photo-Paint do zaprojektowania własnego kalendarza jednostronicowego o formacie A3 (tworzenie kalendarium i obróbka własnych zdjęć do kalendarza).

Opis zajęć:
4 godziny zajęć to tworzenie własnego kalendarium na rok 2018 na podstawie otrzymanego wzoru jednego miesiąca (praca w programie Corel Draw).
3 godziny zajęć to obróbka własnych zdjęć do kalendarza (kadrowanie, wydzielanie z tła, retusz, poprawa barwy, nasycenia, kontrastu i jasności zdjęć – praca w programie Corel Photo-Paint).
1 godzina zajęć to końcowa korekta i składanie w całość a następnie wydruk.
4 zajęcia po 2 godziny każde (łącznie 8 godzin).

Galeria zdjęć

 


 

MARZEC 2018

Miejski Ośrodku Kultury w Porębie - 06, 07, 13, 14 marca 2018 r. 

Tematyka zajęć:
Podstawy obsługi programu graficznego Corel Draw. Omówienie interfejsu czyli okna dialogowego programu i pokazanie jak korzystać z podstawowych narzędzi - (efekt końcowy to projekt i wydruk własnej kartki Wielkanocnej).

Opis zajęć:
5 godzin zajęć to omówienie okna dialogowego programu oraz pokazanie jak korzystać z podstawowych narzędzi (praca w programie Corel Draw).
2 godziny zajęć to wykorzystanie zdobytej wiedzy do zaprojektowania własnej kartki Wielkanocnej.
1 godzina zajęć to końcowa korekta projektu a następnie wydruk na drukarce atramentowej.
4 zajęcia po 2 godziny każde (łącznie 8 godzin). 

Galeria zdjęć


KWIECIEŃ 2018

Gminny Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej – 11, 17, 18, 24, 25 kwietnia 2018 r.

MUKiS - zajęcia z grafiki komputerowej dla dorosłych– podstawy obsługi programu graficznego Corel Draw. Omówienie interfejsu czyli okna dialogowego programu i pokazanie na przykładach jak korzystać z podstawowych narzędzi. Liternictwo jako bardzo ważny element w pracy grafika - (efekt końcowy to projekt i wydruk własnej wizytówki).

Opis zajęć:
2 godziny zajęć omówienie interfejsu czyli okna dialogowego programu – (jak korzystać z narzędzi część 1 – rysujemy linie proste, łamane, krzywe oraz figury podstawowe).
2 godziny zajęć omówienie interfejsu czyli okna dialogowego programu – (jak korzystać z narzędzi część 2 – podstawy wypełnienia obiektów kolorem, deseniem, teksturą).
2 godziny zajęć omówienie interfejsu czyli okna dialogowego programu – (jak korzystać z narzędzi część 3 – podstawy pracy z tekstem, co to jest tekst ozdobny i akapitowy, jak wybierać, zamieniać i przekształcać czcionki).
2 godziny zajęć omówienie interfejsu czyli okna dialogowego programu – (jak korzystać z narzędzi część 4 – zastosowanie środków artystycznych i efektów).
2 godziny zajęć omówienie interfejsu czyli okna dialogowego programu – (jak korzystać z narzędzi część 5 – praca z menadżerem obiektów, projektowanie własnej wizytówki).

Galeria zdjęć

 


 

CZERWIEC 2018

Miejski Ośrodku Kultury w Porębie – 19, 20, 21 czerwca 2018 r.

Tematyka zajęć: 
Podstawy obsługi programu graficznego Corel Draw. Omówienie interfejsu czyli okna dialogowego programu i pokazanie jak korzystać z podstawowych narzędzi - (efekt końcowy to zrobienie własnoręcznie przypinki o średnicy 56 mm z własną grafiką).

Opis zajęć:
2 godziny zajęć to omówienie okna dialogowego programu oraz pokazanie jak korzystać z podstawowych narzędzi by zaprojektować grafikę na własną przypinkę – wstępne projektowanie (praca w programie Corel Draw).
2 godziny zajęć to wykorzystanie zdobytej wiedzy do zaprojektowania grafiki na własną przypinkę.
2 godziny zajęć to wydruk zaprojektowanej grafiki i zrobienie za pomocą specjalnego urządzenia własnej przypinki.

Galeria zdjęć

 


 

LIPIEC 2018

Miejski Ośrodku Kultury w Porębie – 10, 11, 12, 16, 18 lipca 2018 r.

Tematyka zajęć:
Podstawy obsługi programów graficznych Corel Draw i Photo-Paint. Omówienie interfejsu czyli okna dialogowego programów i pokazanie na przykładach jak korzystać z podstawowych narzędzi - (efekt końcowy to zrobienie własnoręcznie magnesu lub przypinki o średnicy 56 mm z zaprojektowaną przez siebie grafiką).

Opis zajęć:
4 godziny zajęć to omówienie okna dialogowego programów oraz pokazanie jak korzystać z podstawowych narzędzi by zaprojektować grafikę na własny magnes lub przypinkę – wstępne projektowanie (praca w programie Corel Draw i Photo-Paint).
4 godziny zajęć to wykorzystanie zdobytej wiedzy do zaprojektowania własnej grafiki na magnes lub przypinkę.
2 godziny zajęć to wydruk zaprojektowanej grafiki i zrobienie za pomocą specjalnego urządzenia magnesu lub przypinki o średnicy 56mm.

Galeria zdjęć

 


 

LISTOPAD 2018

Miejski Ośrodku Kultury w Porębie – 20, 21, 22, 26 listopada 2018 r.

Warsztaty realizowane w ramach projektu Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki (MUKiS), organizowane przez Stowarzyszenie kultura.pl, dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Warsztaty z grafiki komputerowej w MOK Poręba

Tematyka zajęć:
Podstawy obsługi programu graficznych Corel Draw. Omówienie interfejsu czyli okna dialogowego programu i pokazanie na przykładach jak korzystać z podstawowych narzędzi - (efekt końcowy to zrobienie monogramu na przypinkę o średnicy 56 mm, zaprojektowanie i wydruk Bożonarodzeniowej kartki świątecznej, okładki ulubionej płyty muzycznej lub gry komputerowej).

Opis zajęć:
2 godziny zajęć to nauka podstaw obsługi programu graficznego Corel Draw służącego do pracy z obiektami wektorowymi (poznajemy podstawowe narzędzia programu, liternictw jako ważny element w projektach graficznych), projektujemy własny monogram który będzie użyty do wykonania przypinki o średnicy 56 mm.
2 godziny zajęć to nauka podstaw obsługi programu graficznego Corel Draw służącego do pracy z obiektami wektorowymi (poznajemy kształty podstawowe, narzędzia do rysunku odręcznego oraz środki artystyczne i wypełnienia obiektów), projektujemy Bożonarodzeniową kartkę świąteczną.
2 godziny zajęć to nauka podstaw obsługi programu graficznego Corel Draw służącego do pracy z obiektami wektorowymi (poznajemy kształty podstawowe, narzędzia do rysunku odręcznego oraz środki artystyczne i wypełnienia obiektów), projektujemy grafikę na okładkę płyty muzycznej lub gry komputerowej.
2 godziny zajęć to wykonanie przypinki o średnicy 56 mm z własnym monogramem, wydruk i wycięcie Bożonarodzeniowej kartki świątecznej oraz okładki płyty muzycznej i okładki gry komputerowej.

Galeria zdjęć