tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / o nas / misja

misja

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie jest od roku 1999 instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.
Jego wcześniejsza działalność jako Wojewódzkiego Ośrodka Kultury rozpoczęła się w roku 1975.

Misją Ośrodka jest wspieranie rozwoju kultury, ochrona dziedzictwa kulturowego i promowanie najcenniejszych wartości, zarówno w obszarze sztuki współczesnej, jak i tradycyjnej kultury.

Ośrodek prowadzi różnorodną działalność animacyjną, artystyczną, edukacyjną, promocyjną i informacyjną. Aktywnie współpracuje z lokalnymi środowiskami, odpowiadając na potrzeby kulturalne. Inspiruje także nowe projekty w zakresie kultury. Oferuje pomoc merytoryczną lokalnym twórcom i zespołom artystycznym. Prowadzi współpracę partnerską z instytucjami kultury oraz jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami artystycznymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami, a także innymi organizatorami życia kulturalnego w regionie i w kraju.

Instytucja prowadzi stałą działalność ekspozycyjną w Galerii ART-FOTO, prezentując fotografie polskich i zagranicznych twórców oraz debiutujących autorów. Eksponuje dokonania środowiska fotograficznego w województwie śląskim. Galeria specjalizuje się w zakresie cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego oraz fotografii podróżniczej.

Regionalny Ośrodek Kultury wykreował  także projekty artystyczne i literackie o długoletniej tradycji. Europejską renomą cieszy się największy w kraju Międzynarodowy   Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO oraz Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
„Z daleka i bliska”. Znaczącym przedsięwzięciem jest Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej.

Ośrodek realizuje również usługi kulturalne w zakresie: fotografii studyjnej, reporterskiej, obsługi akustycznej imprez, nagrań dźwiękowych, wynajmu sali kameralnej ze sceną i wyposażeniem multimedialnym.

W uznaniu dotychczasowych zasług Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie został uhonorowany m.in.:

  • Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010 r.)
  • Złotą Odznaką Honorową  „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2010 r.)