tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / MUKiS

MUKiS

Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki jest projektem edukacyjnym, który planujemy realizować w latach 2015- 2017 w oparciu o "Strategię rozwoju ROK 2012-2020".


Obejmuje 6 programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów- mieszkańców gmin województwa śląskiego. Programy będą realizowane w następujących dziedzinach: film, fotografia, kultura ludowa, plastyka, teatr i muzyka.
MUKiS jest również projektem animacyjnym, stymulującym kreatywność i aktywizującym twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne: blok zajęć „Ludek”- skierowany jest do najmłodszych uczestników, „Luka”- do młodzieży, „Lucjan”- dla seniorów. Warsztaty mają charakter interaktywny i umożliwiają uczestnikom aktywne włączenie się w prezentowane treści i zadania.
Mobilny Uniwersytet to nieodpłatny semestralny cykl zajęć w formie wykładów, warsztatów, projekcji, plenerów artystycznych oraz wizyt w instytucjach kultury. Stanowi alternatywną, pozaformalną propozycję edukacyjną.
Udział w zajęciach MUKiS zwieńczony będzie certyfikatami.

Celem projektu jest kompleksowa edukacja kulturalna uczestników, a w szczególności rozwój wiedzy z zakresu kultury i sztuki, kształtowanie kreatywności i kompetencji w dziedzinie sztuki, a także postaw i zachowań twórczych indywidualnych oraz społecznych. Chcemy docierać z nietuzinkowymi zajęciami artystycznymi do mieszkańców miejscowości oddalonych od centrów kultury i sztuki.
Mamy nadzieję, że nasz projekt wzbogaci ofertę kulturalną i edukacyjną regionu, będzie doskonałym uzupełnieniem zajęć szkolnych i inspiracją do rozwijania pasji i talentów uczestników.

Program i metodyka Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki będą dostosowane do wieku odbiorców. Wszyscy uczestnicy Uniwersytetu nabędą praktyczne umiejętności do samorealizacji w wybranych dziedzinach artystycznych: nauka fotografowania, malowania, rękodzieła, tworzenia spektakli, filmów, techniki śpiewu.
Projekt opiera się na stosowaniu nieszablonowych rozwiązań edukacyjnych, integrujących różne grupy wiekowe. Wykłady i warsztaty urozmaicone będą wyjazdami do centrów kultury w innych miejscowościach, np. do Muzeum Kinematografii w Łodzi, Łódzkiej Szkoły Filmowej im. Leona Schillera, wytwórni filmów rysunkowych w Bielsku- Białej, do Muzeum Papieru w Dusznikach-Zdroju ,a także wizytami w galeriach sztuki i pracowniach artystycznych w Polsce.

Zadanie realizowane będzie przez doświadczonych pracowników Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie w zakresie programowym, organizacyjnym, finansowym i logistycznym oraz przez artystów i instruktorów z Polski.

Z Państwa strony oczekujemy współpracy w zakresie przygotowania miejsca do zajęć, promocji projektu oraz rekrutacji uczestników. Jesteśmy także otwarci na Państwa sugestie i pomysły, które można wykorzystać w projekcie.
Szczegóły prowadzenia zajęć będą ustalane z Państwem indywidualnie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 


 

Do pobrania:

Logo MUKIS