tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / MUKiS / film

film


 

logo MUKiS 

Zajęcia filmowe realizowane w ramach MUKiS zapoznają słuchaczy z rozwojem gatunków filmowych, języka filmowego, z kształtowaniem się dramaturgii, narracji i estetyki filmowej, z powstaniem nowych stylów, kierunków i szkół filmowych.
Wykłady będą wprowadzać w zagadnienia tworzenia i odbioru sztuki filmowej oraz funkcjonowania obrazu jako jednego z podstawowych budulców we współczesnych przekazach medialnych. Uczestnicy spotkań będą mieć szansę zapoznania się z historią i teorią filmu, poznać język filmu. W czasie lekcji filmowych projekcja filmu będzie prowokować do dyskusji i refleksji. Dobór filmów będzie dostosowany do wieku odbiorców. W ramach warsztatów filmowych uczestnicy m.in. będą mogli się zapoznać z procesem tworzenia krótkich filmów, zdobędą wiedzę z zakresu pisania scenariuszy filmowych.

Tematyka zajęć:
zajęcia dla dzieci 7-11 lat
1. Co to jest film animowany? Omówienie różnych rodzajów filmów animowanych z projekcjami krótkich filmów.
2. „Zwierzaki cudaki na plakacie filmowym”- projekcje krótkich filmów animowanych + zajęcia plastyczne- wykonanie plakatu do obejrzanego filmu
3. „Bohater filmowy”- projekcje fragmentów filmów animowanych + zabawa ruchowa, quiz
4. „Filmowe przyjaźnie”- projekcja filmu animowanego, dyskusja, quiz nt. przyjaźni
5. „Podróże małe i duże” Projekcjom towarzyszy warsztat o tym, czym jest podróż, jak się do niej przygotować, dokąd i jakimi środkami możemy podróżować.
zajęcia dla  młodzieży  od 12 lat
1. Język filmu- . Celem zajęć jest zapoznanie młodzieży z podstawowymi elementami  budującymi przekaz filmowy, takimi jak kadr, ujęcie, montaż, perspektywy i ruchy kamery. Zajęciom towarzyszą projekcje filmowe omawianych przykładów oraz dyskusja nt. kina kultowego.
2. Historia kina- omówienie najważniejszych faktów z dziejów kina z towarzyszeniem przykładów filmowych.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 


Ewelina Ignaszak-StolarskaZajęcia prowadzi:
Ewelina Ignaszak-Stolarska - kulturoznawca, filmoznawca, instruktor ds. edukacji filmowej, animator kultury, koordynator projektów interdyscyplinarnych. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy jako specjalista. ds. promocji i marketingu oraz jako fundriser.