tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

26
marca
2020

XXVI Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę

Komunikat: ROK zawiesza realizację wydarzeń zaplanowanych w dniach 10.03-14.04.2020! Konferencja „Region częstochowski wobec plebiscytu i powstań na Górnym Śląsku 1919–1920–1921”

przeglądaj wydarzenia:

logo 26 edycji regionalnego konkursu "Palma, pisanka, marzanna"

ORGANIZATORZY
Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

WSPÓŁPRACA
Placówki Oświatowe i Koła Gospodyń Wiejskich
Gminy Dąbrowa Zielona
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

PATRONAT
Starosta Powiatu Częstochowskiego
Wójt Gminy Dąbrowa Zielona

CELE KONKURSU
Kultywowanie tradycji związanych z okresem wielkanocnym.
Poszerzanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat zwyczajów i obyczajów wiosennych i wielkanocnych.
Propagowanie idei samodzielnego wykonywania rekwizytów obrzędowych wymienionych w tytule konkursu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs ma formułę otwartą.
Konkurs skierowany jest do następujących grup wiekowych:
1. Przedszkola
2. Szkoły podstawowe, klasy I-III
3. Szkoły podstawowe, klasy IV-VIII
4. Szkoły średnie, dorośli

Prace powinny być wykonane specjalnie na tegoroczny konkurs, własnoręcznie i z zastosowaniem tradycyjnych technik i materiałów.
W palmach powinny się znaleźć między innymi gałązki wierzbowe z baziami i rośliny „wiecznie zielone”.
Autorzy powinni inspirować się tradycjami rodzinnymi oraz regionalnymi, w których wyrastali.
Prace mogą składać osoby indywidualne, grupy artystyczne, stowarzyszenia. Prace podpisane kilkoma nazwiskami nie będą oceniane.
Prace nie spełniające tytułowych kryteriów (nie będące palma, pisanką, marzanną) nie będą oceniane
Każda z prac powinna być opatrzona metryczką z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu oraz wiekiem autora. Uczestnik do pracy musi dołączyć podpisaną kartę uczestnika.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Prace należy składać do 26 marca 2020 roku
w
Gminnym Ośrodku Kultury
pl. T. Kościuszki 30
42-265 Dąbrowa Zielona
tel. 34 355 50 55
lub
Regionalnym Ośrodku Kultury
ul. Ogińskiego 13 A
42-200 Częstochowa
tel. 34 365 59 65

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się 5 kwietnia w Sali Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej. Gali podsumowującej konkurs towarzyszyć będą: stoły wielkanocne, jarmark rękodzieła, występy artystyczne.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą do dyspozycji organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramach, z przyczyn od nich niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie

Szczegółowych informacji udzielają:
Lilla Deska – 34 355 50 55
Elżbieta Miszczyńska – 34 366 59 65

Do pobrania:
Regulamin (pdf) 1006 KB
Metryczka i oświadczenie (docx) 13,5 KB

plakat promujący udział w konkursie na Palmę, pisankę i marzannę

Komunikat: ROK zawiesza realizację wydarzeń zaplanowanych w dniach 10.03-14.04.2020! Konferencja „Region częstochowski wobec plebiscytu i powstań na Górnym Śląsku 1919–1920–1921”

przeglądaj wydarzenia: