tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

29
kwietnia
2020

Ogólnopolski konkurs ROKu na film, plakat i recenzję

Prymas Wyszyński na Jasnej Górze III JURAJSKI KONKURS PLASTYCZNY dla młodzieży i dorosłych na ilustracjędo legend, baśni, podań

przeglądaj wydarzenia:

Do 30 października 2020 r. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie czeka na zgłoszenia do Ogólnopolskiego Konkursu filmowego „Video, ergo sum - Widzę, więc jestem”.Konkurs jest organizowany bez ograniczeń wiekowych (w dwóch kategoriach: do 18 lat i dorośli) w trzech obszarach twórczości związanej z filmem: realizacji filmu, tworzenia plakatu filmowego oraz pisania recenzji filmowej.
FILM
Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia „filmowych portretów własnych” oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości. Konkurs ma być zachętą do tworzenia filmowych ekspresji za pomocą prostych i powszechnie dostępnych środków/narzędzi takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, tablet, kamera.
PLAKAT FILMOWY
Celem części plastycznej jest wyłonienie najciekawszych plakatów filmowych, przygotowanych do wybranych filmów z zestawu tytułów ogłoszonych przez Organizatora. Plakaty powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych i graficznych, w formacie A2 oraz przesłane w wydrukowanej formie.
RECENZJA
Przedmiotem części konkursowej na recenzję jest napisanie krótkiej (do 1800 znaków ze spacjami), recenzji filmowej do wybranego dzieła z zestawu filmów ogłoszonych przez Organizatora i przesłanie podpisanej recenzji drogą elektroniczną na adres: film@rok.czestochowa.pl.
Udział jest bezpłatny, a na zwycięzców czekają nagrody finansowe.
na www.rok.czestochowa.pl oraz https://www.facebook.com/events/2829519613810767/

  • KARTA ZGŁOSZENIA MAŁOLETNI
  • KARTA ZGŁOSZENIA PEŁNOLETNI
  • REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO EDYCJA 2020
  • WYKAZ TYTUŁÓW FILMÓW 2020
  • METRYKA

    Konkurs

  • Prymas Wyszyński na Jasnej Górze III JURAJSKI KONKURS PLASTYCZNY dla młodzieży i dorosłych na ilustracjędo legend, baśni, podań

    przeglądaj wydarzenia: