tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

12
czerwca
2016

Powiatowy Festiwal Muzyki Ludowej w Aleksandrii

XVIII-wieczny Piknik w Parku Staszica IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS KEYBOARDOWY

przeglądaj wydarzenia:

REGULAMIN

Plenerowego Festiwalu
Piosenki Ludowej
Aleksandria 2016

pod patronatem Wójta Gminy Konopiska

1.Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska „TISS” w Aleksandrii, ul. Gościnna 130, 42-274 Konopiska,
- Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii ul. Gościnna 130, 42-274 Konopiska

2. Cele:
- popularyzacja muzyki ludowej wśród młodych twórców i wykonawców w szczególności z obszarów wiejskich i małych ośrodków miejskich, - rozwijanie wrażliwości muzycznej młodzieży ukierunkowanej na tradycje ludowe,
- promowanie aktywności artystycznej i alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

3. Uczestnicy:
Soliści podział w/g kategorii wiekowych (weryfikacja na podstawie legitymacji szkolnych):
- I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do 12 roku życia,
- II kategoria – młodzież gimnazjalna i starsza.

4. Termin imprezy:
Festiwal odbędzie się 12.06.2016 r. (niedziela) podczas pikniku – ”Święto Młodości” w Aleksandrii.

5. Warunki uczestnictwa:
- w festiwalu biorą udział soliści zakwalifikowani na podstawie poprawnie wypełnionych zgłoszeń,
- zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail: sp-aleksandria@o2.pl z tematem „Zgłoszenie na Plenerowy Festiwal Piosenki Ludowej” w terminie do 27 maja 2016 r.
- po weryfikacji zgłoszeń przez jury festiwalu, zakwalifikowani uczestnicy do występu na festiwalu zostaną poinformowani telefonicznie i drogą e-mailową.
- dobór repertuaru: każdy solista prezent uje jedną piosenkę o charakterze ludowym lub folkowym (ograniczenie czasowe do 5 min).
- soliści mogą korzystać z akompaniamentu na żywo lub z podkładu muzycznego nagranego na płycie w formacie: CD Audio lub MP3
- playbacki dyskwalifikują uczestnika!

6. Kryteria oceny:
- ogólny wyraz artystyczny,
- sposób wykonania oraz interpretacja,
- oryginalność i styl,

7. Organizator zapewnia:
- nagłośnienie,
- obsługę techniczną,
- oprawę sceniczną,
- ciepły posiłek, zimne i ciepłe napoje dla uczestników festiwalu.

8. Nagrody:
Jury po obradach przyzna miejsca i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla poszczególnych kategorii.

9. Informacje ogólne.
- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w sposobie kwalifikacji uczestników do festiwalu.
- Istotnym elementem weryfikacji zgłoszeń będzie dotychczasowe doświadczenie sceniczne uczestnika (karta zgłoszenia pkt. 6)
- Solistom mogą towarzyszyć chórki, instrumentaliści i zespoły taneczne.
- Werdykt jury jest autonomiczny i nie podlega odwołaniu.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

XVIII-wieczny Piknik w Parku Staszica IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS KEYBOARDOWY

przeglądaj wydarzenia: