tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

10
czerwca
2016

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS KEYBOARDOWY

Powiatowy Festiwal Muzyki Ludowej w Aleksandrii X Międzynarodowym Festiwalu Piosenki - Kluczborskie Trele

przeglądaj wydarzenia:

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS KEYBOARDOWY
pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego

I. Cele imprezy
- popularyzacja nauki gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych w klasie keyboard 
- kształtowanie i uaktywnienie artystycznego amatorskiego ruchu muzycznego 
- prezentacja umiejętności gry na instrumentach klawiszowych przez dzieci i młodzież 
- integracja młodych keyboardzistów z całego kraju oraz możliwość konfrontacji swoich umiejętności wśród rówieśników 
- doskonalenie warsztatu wykonawczego i pedagogicznego 
- promowanie najlepszych wykonawców i najciekawszych interpretacji muzycznych 
- wymiana pomysłów i doświadczeń pedagogicznych w zakresie wykonawstwa na elektronicznych instrumentach klawiszowych

II. Organizator
Młodzieżowy Dom Kultury
im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy

III. Organizatorzy etapów wojewódzkich
- Województwo dolnośląskie:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica, tel./ fax (74) 851-33-30 e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl  koordynator: Agnieszka Banach e-mail: abanach.mdk.swidnica@wp.pl  
- Województwo łódzkie:
Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu ul. 3-go Maja 29, 98-300 Wieluń , tel./ fax (43) 843 87 80; e-mail: mdkwielun@wp.pl  koordynator: Zbigniew Szpikowski
- Województwo małopolskie:
Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38, Kraków 31-123, tel. (12) 633 46 28 wew. 26; e-mail: sekretariat@cmjordan.krakow.pl  koordynator: Barbara Nowak bnowak@cmjordan.krakow.pl  
- Województwo opolskie:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku
ul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork, tel./fax 077 / 418 25 30, e-mail: mdkkluczbork@interia.pl  koordynator: Zbigniew Oszczypko zbimarkar@tlen.pl  
- Województwo śląskie
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 12, 41-902 Bytom, tel./fax tel. (032) 281-25-08; e-mail: mdk@mdk.bytom.pl  lub imprezy@mdk.bytom.pl  koordynator: Anetta Kowalska - Goleniak agoleniak19@gmail.com  

Placówki z województw poza w/w zainteresowane przeprowadzeniem eliminacji wojewódzkich proszę o kontakt z koordynatorem:
Agnieszka Banach –tel.(74)851-33-30 lub 607-155-410 e-mail: abanach.mdk.swidnica@wp.pl  

IV. Termin i miejsce
1. Eliminacje wojewódzkie powinny odbyć się w terminie do 20 maja 2016 roku.
2. Laureaci konkursów wojewódzkich otrzymują nominacje do konkursu ogólnopolskiego, który odbędzie się 10 czerwca 2016r. o godz. 11.00 w Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury - Świdnica, Rynek 43
3. Organizatorzy eliminacji wojewódzkich przesyłają listy nominowanych i karty zgłoszenia solistów organizatorowi Finału do 28 maja 2016r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica, tel./ fax (74) 851-33-30 e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl  

V. Warunki udziału
1. Konkurs adresowany jest do solistów.
2. Każde województwo może wystawić maksymalnie 12 osób (najlepiej po 3 reprezentantów w każdej kategorii) oraz dodatkowo laureata Grand Prix (jeżeli organizator etapu wojewódzkiego przewiduje taką nagrodę).
3. Opłata akredytacyjna za udział w finale wynosi 40 zł.
4. Zdobywca Grand Prix na III Ogólnopolskim Konkursie Keyboardowym Bytom'2015 nie może w tym roku brać udziału w konkursie, ale jest proszony o mini recital podczas tegorocznego Finału
5. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie szkół muzycznych
6. Warunkiem udziału jest prezentacja dwóch utworów dowolnych, innych niż w roku ubiegłym, trwających łącznie do 8 minut., wykonywanych samodzielnie podczas konkursu – utwory należy wykonać ,,na żywo”, tzn. bez odtwarzania gotowych aranżacji (prawa ręka gra melodię, lewa akompaniament). Utwory całościowo wykonywane techniką pianistyczną będą dyskwalifikowane.
7. Utwory powinny być wykonywane z pamięci. Uczestnicy grają na własnych instrumentach, organizator zapewnia statyw na jeden instrument i nagłośnienie.

VI. Kategorie wykonawcze
I - kl. 0-III SP
II - kl. IV-VI SP
III - uczniowie szkół gimnazjalnych
IV - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Uwaga! W zależności od rodzaju zgłoszeń podział kategorii może ulec zmianie, np. w przypadku małej ilości uczestników w kategoriach III i IV mogą one zostać połączone.

VII. Ocena i nagrody
1. Jury, powołane przez organizatorów, oceniać będzie: dobór repertuaru dostosowany do wieku, umiejętności techniczne wykonawcy (gra techniką keyboardową!), stopień wykorzystania możliwości keyboardu (ale bez użycia sekwencera, dyskietek, USB itp.), własną interpretację, umiejętność wykonywania utworów z pamięci, ogólny wyraz artystyczny.
2. Nagrody przyznawane będą w poszczególnych kategoriach wiekowych, dodatkowo będzie przyznane Grand Prix.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
4. Dla laureatów przewidywane są nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.
5. Werdykt jury jest ostateczny.

VIII. Sprawy organizacyjne
1. Dojazd, ubezpieczenie i wyżywienie we własnym zakresie.
2. Opłatę akredytacyjną w kwocie 40 zł uczestnicy wpłacają w dniu konkursu podczas rejestracji
(Jest możliwość wystawienia faktury - w takim przypadku prosimy o podanie danych do rachunku)
W kwocie opłaty akredytacyjnej organizatorzy zapewniają uczestnikom obiad w dniu konkursu.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
4. Nadesłanie listy nominowanych przez placówkę organizującą eliminacje wojewódzkie jest równoważne z przyjęciem niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych zawartych w liście nominowanych, która powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, kategorię, nazwę placówki którą reprezentuje, imię nazwisko nauczyciela- instruktora. Do listy nominowanych powinny być dołączone karty zgłoszeń wg wzoru podanego poniżej (osobna karta dla każdego uczestnika). Listy nominowanych i karty mogą być przesłane e-mailem, faksem lub pocztą.
5. Dokładne informacje o konkursie wraz z informacjami o ewentualnym noclegu i szczegółach pobytu dostępne będą na stronie internetowej organizatora finału
6. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy poszczególnych etapów konkursu i oraz koordynator finału - etapu ogólnopolskiego.

IX. Uwagi końcowe
1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
2. Organizatorzy i jury zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Do pobrania:
Regulamin i Karta zgłoszenia

Powiatowy Festiwal Muzyki Ludowej w Aleksandrii X Międzynarodowym Festiwalu Piosenki - Kluczborskie Trele

przeglądaj wydarzenia: