tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

17
października
2016

Piękno Ziemi Częstochowskiej - VII Konkurs Fotograficzny

Architektura mojego krajobrazu XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny - Świat malowany plasteliną

przeglądaj wydarzenia:

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w VII Konkursie Fotograficznym „PIĘKNO ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ”,
nad którym patronat objął Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz.

Celem konkursu jest propagowanie czynnego wypoczynku i szerzenie wiedzy o ciekawych zakątkach naszej ziemi. Powiat częstochowski, jako największy powiat w województwie śląskim, daje ogrom możliwości i pole do popisu dla umiejętności artystycznych.

Zachęcamy zatem wszystkich miłośników fotografii do odkrywania atrakcji krajobrazowych i przyrodniczych oraz architektury i zabytków ziemi częstochowskiej.

Termin przyjmowania zgłoszeń – 17.10.2016 r.

Pula nagród – 5 000 zł

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Częstochowie: www.czestochowa.powiat.pl , mail: promocja@czestochowa.powiat.pl

Regulamin VII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„PIĘKNO ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ”
POD PATRONATEM STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO
ANDRZEJA KWAPISZA

§ 1
Organizatorem konkursu fotograficznego „Piękno Ziemi Częstochowskiej” jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 9.

§ 2
Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących.

§ 3
Celem konkursu jest propagowanie czynnego wypoczynku i szerzenie wiedzy o ciekawych zakątkach powiatu częstochowskiego.

§ 4
Zdjęcia muszą być wykonane na terenie powiatu częstochowskiego, tj.:miast i gmin: Blachownia i Koniecpol oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny i Starcza.

§ 5
Konkurs przeprowadzany jest dla dwóch grup wiekowych:
I. dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Uczestnicy tej grupy wiekowej mogą zgłosić maksymalnie 5 fotografii. Oceniane będą tylko pojedyncze zdjęcia – nie dopuszcza się zestawów.

II. osób pełnoletnich, dla których przewidziano dwie kategorie:
a) zdjęcia pojedyncze – maksymalnie 5
b) zestaw tematyczny – od 3 do 10 fotografii w zestawie
Uczestnik konkursu może zgłosić prace w obydwu kategoriach.

§ 6
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia cyfrowe zapisane w formacie JPG najwyższej jakości. Rozdzielczość nie może być mniejsza niż 3000 pikseli na dłuższym boku.
Zdjęcia należy dostarczać nagrane na płytę CD/DVD lub na pendrivie. Zestawy zdjęć powinny znajdować się w odrębnych katalogach. Na płycie/pendrivie należy napisać/dołączyć: tytuł konkursu, grupę wiekową, imię, nazwisko i telefon kontaktowy autora.

§ 7
Dyskwalifikowane będą prace:
- przedstawiające miejsca spoza obszaru powiatu częstochowskiego, w tym także miasta Częstochowy,
- zawierające znaki typu data, godzina wykonania,
- analogowe,
- niebędące oryginalnymi fotografiami i własnością autora,
- niepodpisane pseudonimem w pliku, a imieniem i nazwiskiem w formularzu.

§ 8
Termin zgłoszenia prac: do 17 października 2016 r.

§ 9
Każdą pracę należy podpisać pseudonimem oraz zatytułować w nazwie pliku, zgodnie z danymi zawartymi w formularzu.
Podpisując zgłoszenie, uczestnik oświadcza, że wszystkie konkursowe prace są jego autorstwa i stanowią jego własność.
Formularze osób niepełnoletnich muszą być dodatkowo podpisane przez rodzica bądź opiekuna.

§ 10
Uczestnik konkursu zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć go do płyty/pendriva, a następnie dostarczyć osobiście do p. 128 bądź przesłać drogą pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa

z dopiskiem „VII Konkurs Fotograficzny – Piękno Ziemi Częstochowskiej”.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłania prac konkursowych pocztą.

§ 11
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnych praw autorskich na rzecz Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
Zdjęcia podpisane nazwiskiem autora będą mogły być dowolnie rozpowszechniane w ramach działań promocyjnych powiatu.
Przekazane zdjęcia nie będą zwracane.

§ 12
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, która wybierze najlepsze zdjęcia i przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach.
Członkowie jury, oceniając prace, będą znali jedynie pseudonim podany przez uczestnika w formularzu.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania szczególnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

§ 13
Ogólna pula nagród wynosi: 5000 zł, gdzie najwyższa nagroda to 750 zł.
W kategorii dzieci i młodzieży do 18 roku życia przewidziano nagrody rzeczowe.
Dodatkowo zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej starostwa: www.czestochowa.powiat.pl z podaniem imienia i nazwiska fotografa oraz jego autorskiej strony internetowej, o ile takową posiada.

§ 14
Za organizację konkursu odpowiada Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, tel. (034) 32 29 123, e-mail: promocja@czestochowa.powiat.pl

Strona Organizatora: www.czestochowa.powiat.pl

Do pobrania:
Regulamin

Architektura mojego krajobrazu XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny - Świat malowany plasteliną

przeglądaj wydarzenia: