tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

14
października
2016

XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny - Świat malowany plasteliną

Piękno Ziemi Częstochowskiej - VII Konkurs Fotograficzny I Otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego w Fotografowaniu. Fotosprint 2016.

przeglądaj wydarzenia:

XI EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ŚWIAT MALOWANY PLASTELINĄ
(o tematyce dowolnej)
ORGANIZATOR: GMINNY OŚRODEK KULTURY
W RĘDZINACH
WSPÓŁORGANIZATOR:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE

Konkurs realizowany jest przy pomocy środków finansowych
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie oraz Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
Celem konkursu jest :
- zachęcenie dzieci i młodzieży do wkroczenia w świat fantazji i wyobraźni,
- odkrywanie nowych możliwości, jakie daje plastelinowa masa plastyczna oraz odejście od schematycznego używania tego materiału,
- stworzenie za pomocą plasteliny konkurencji dla farb olejnych, wodnych, pasteli, kredek ołówkowych, itp.,
- rozwijanie umiejętności mieszania kolorów za pomocą rąk,
- wyzwalanie w dzieciach zdolności eksperymentowania na drodze prób i błędów.
Prace należy nadsyłać do dnia 14 października 2016r (piątek) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach
ul. A. Mickiewicza 7
42-242 Rędziny
tel: 34/ 3279-998
Ogłoszenie oficjalne wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się dnia 3 listopada (czwartek) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat uczestników zajęć plastycznych: w szkołach, ośrodkach kultury na terenie całego województwa śląskiego.
Uczestnicy konkursu dzielą się na następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkolaki
II grupa – klasy 1 -3 SP
III grupa – klasy 4-6 SP
IV grupa – klasy gimnazjum
2. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę formatu A-4.
Do pracy można użyć tylko dwóch materiałów: kartkę papieru którą należy wypełnić plasteliną. Praca powinna przypominać obraz olejny, akwarelę, rysunek bądź grafikę.
3. Każda praca powinna zawierać kartę uczestnika (prosimy nie przyklejać kart zgłoszeń do prac) oraz opis na odwrocie pracy: imię, nazwisko, wiek, nazwę i adres szkoły lub placówki oraz imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora plastyki w przeciwnym razie praca nie weźmie udziału w konkursie.
5. Przed doręczeniem lub przesłaniem prace należy opakować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Dodatkowe informacje w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach, tel. 34/ 3279 998
Uwagi końcowe:
Projekty nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich i dokumentacyjnych.
Uczestnicy konkursu zezwalają na przetwarzanie swoich danych osobowych w materiałach promocyjnych i reklamowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach.
Zapraszamy do udziału

Do pobrania:
Karta zgłoszenia

Piękno Ziemi Częstochowskiej - VII Konkurs Fotograficzny I Otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego w Fotografowaniu. Fotosprint 2016.

przeglądaj wydarzenia: