tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

7
listopada
2016

Spotkanie z artystą-fotografikiem Dariuszem Łaskim

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI IM. HENRYKA HAMPLA Wystawa prac Rafała Szłapy pt.

przeglądaj wydarzenia:

W dniu 7 listopada 2016 r. o godz. 19.00
w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie
odbędzie się spotkanie
z artystą-fotografikiem Dariuszem Łaskim
Serdecznie zapraszamy!!

zaproszenie na spotkanie autorskie z artystą-fotografikiem Dariuszem Łaskim

Spotkanie odbywa się w ramach realizacji projektu INDUSTRIALNA FOTOARANŻACJ
realizowanego przez Jurajski Fotoklub Częstochowa.
Wsparcie finansowe projektu UM Częstochowa.

 


 

-„ Szlachetna prostota jest niezbędnym
warunkiem tworzenia sztuki”


Paweł Pierściński- „Małe różnice
Galeria Ziemia, Kielce 1985r.

Dariusz Łaski – artysta-fotografik, członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej – a z zawodu inżynier środowiska i budownictwa wodnego. Mieszkam w Piotrkowie Trybunalskim.

Fotografowaniem ( z różnym skutkiem i o różnej hierarchii potrzeb ) zajmuję się od 1972 r.
W zrozumieniu arkan fotochemii pomogła szkolna pracownia fotograficzna działająca przy Zespole Szkół Chemiczno – Mechanicznych Nr. 2 w Gliwicach.
Cała reszta wiedzy powstała w wyniku podglądania pracy starszych kolegów, dostępnej literatury i prasy oraz własnej pracy.

Współtwórca ( wraz z Cz. Abratkiewiczem, J. Kańskim i J. Szewczykiem ) Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego „ Fcztery ” ( 1993 rok ). Pełnione funkcje : Sekretarz Towarzystwa ( 1993 -2005) a od 2005 roku Wiceprezes ds. Artystycznych. Od początku działalności - dokumentalista stowarzyszenia. Członek Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego od 2005 roku.
Pomysłodawca, współtwórca i uczestnik około 25-u plenerów fotograficznych ( stowarzyszeniowych, wewnętrznych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych). Współtwórca i orędownik ( wraz z J. Szewczykiem ) idei fotografii bez podziałów i granic
( projekt : Międzynarodowe, Plenerowe Spotkania Fotograficzne Wschód – Zachód – od 2007 roku ). Pomysłodawca i współorganizator ( wraz z MOK w Piotrkowie Trybunalskim) programu pn „Wyciągamy dzieci z bramy - bliżej natury” - edukacja ekologiczno-artystyczna dla dzieci i młodzieży oraz warsztatów fotograficznych pn „PET- ociarnia 2010”.

Autor około 55-u indywidualnych i zbiorowych wystaw fotograficznych w Polsce i zagranicą ( Niemcy, Czechy, Ukraina, Słowacja, Francja ).

Publikacje w prasie ogólnopolskiej ( FOTO, FOTOKURIER ) oraz albumach o tematyce przyrodniczo-ekologicznej (Parki Krajobrazowe Ziemi Piotrkowskiej, Pilica-piękno zagrożone, Krajobrazy znad Pilicy ).
Tekstowe opracowania tematyczne do : wydawnictw albumowych ( m. in do I, II i III edycji Międzynarodowych, Plenerowych Spotkań Fotograficznych Wschód – Zachód ), czasopism (FOTOKURIER, FOTOAKT ), wystawienniczych i internetowej strony Towarzystwa.
Prace fotograficzne w zbiorach placówek muzealnych i jednostek oświatowo-kulturalnych (m.in Kielce, Starachowice, Piotrków Tryb, Sieradz ).

Ulubione tematyki : krajobraz, architektura, detal i struktury.

Najbardziej fascynująca w fotografii jest możliwość zatrzymania to co najbardziej ulotne, niepowtarzalne i nieodwracalne – czas. W zgiełku i pośpiechu życia codziennego, natłoku obowiązków, powodzi mniej lub bardziej ważnych informacji, dostrzeganie piękna w rzeczach powszechnych i oczywistych stanowi nie lada wezwanie. Dzięki specyficznym cechom medium jakim jest fotografia, w ułamku sekundy to piękno może być trwale zarejestrowane. Ta cecha była kluczowa dla wyboru narzędzi i sposobu rejestracji, którym posługuję się do dnia dzisiejszego zrywając ostatecznie ćwierć wieku temu ostatnie nici łączące mnie z filmem i rysunkiem.

Nie przykładam specjalnej uwagi do zmian w kierunkach i trendach pojawiające się co jakiś czas w sztuce. Nie gonię modnych wzorców. Czas jest najlepszym probierzem wartości a twierdzenie wydaje się prawdziwe i sprawdzone w odniesieniu do obecnych trendów, mód i stylistyk, które kształtują oblicze współczesnej fotografii polskiej. Traktuję to poniekąd jak modę : rano się pojawia a wieczorem już znika.  Odrzucam koniunkturalizm, który to jest niezgodny z moimi zasadami na rzecz poszukiwań wartości i klimatów najprostszych w odbiorze przy zastosowaniu środków wypowiedzi nie będących w sprzeczności z nadrzędną ideą dokumentacyjną.  Świadomie stosuję podporządkowanie wszystkich elementów obrazu przyjętej koncepcji, eliminując przedmioty zbędne, zakłócające ład i harmonię kompozycyjną fotografii. Staram się jak największą uwagę poświęcić opisowi subtelności i niuansom światłocieniowym dla osiągnięcia niezbędnej syntezy w detalach, uwypuklenia struktur i faktur przedstawianych na fotografii obiektów i osób.

więcej na : www.fcztery.pl  

Dariusz Łaski
Piotrków Trybunalski styczeń 2015 roku ( AFRP, PTF „Fcztery” )

 


 

SŁÓW KILKA WSTĘPU ZAMIAST PROLOGU

„JEJ OBECNOŚĆ” - to kolejny już przykład typowej ludzkiej przekory, objaw przemożnej chęci odmienności i odejścia od obecnych postaw twórczych.
Objaw taki pojawiający się w mojej twórczości periodycznie w nieregularnych odstępach czasowych, niedefiniowalny logicznie i bez skutków ubocznych, nakazuje podjęcie kolejnej próby doświadczalnego sprawdzenia możliwości interpretacyjnych w akcie fotograficznym przez zagorzałego fotografa - krajoznawcę,

W odróżnieniu od poprzednich moich prezentacji fotograficznych o tej tematyce, obecna wystawa, aczkolwiek w przeważającej swej części oparta na wyjściowych materiałach analogowych, powstała już z wykorzystaniem dobrodziejstw współczesnej technologii i szerokiej palety narzędzi edycyjnych programów graficznych.

Digitalizacja materiałów wyjściowych a tym samym późniejsza ich postprodukcja w formie cyfrowej, stworzyła nowe obszary kreowania obrazu w formie niedostępnej lub zbyt czasochłonnej i żmudnej przy wykorzystaniu klasycznych metod fotograficznych.
Umożliwiła mi wariantowość interpretacyjną i otwarcie nowych obszarów eksploracyjnych.
W przypadku omawianej prezentacji od niewielkich ingerencji w obraz dających fotogram niemal identyczny jak na klasycznej odbitce srebrowej (cykle : Monument, Morphe, Koło) aż do montażu cyfrowego ( Alicja w krainie czarów, Moonlight, Summertime, Nostalgia)

Niezależnie jednak od użytych narzędzi rzutujących na efekt końcowy fotogramu czyli jego opracowania technicznego, nadrzędną przesłanką będącą miarą wartości każdej prezentacji ( a więc również obecnej) jest zawartość merytoryczna prezentowanych fotogramów, ukazująca cel, sposób percepcji i wrażliwość twórczą autora.
Mając to na względzie, starałem się zachować jak najdalej idącą spójność tematyczną wykluczając elementy zbędne i zakłócające odbiór. Budowę obrazu oparłem na sprawdzonym schemacie wzajemnych relacji : postać - rekwizyt - postać – otoczenie.
Starałem się w jak największym stopniu wykorzystać przy tym dotychczasowe moje doświadczenia nakazujące uporządkowanie elementów obrazu, zachowania ich wzajemnych proporcji przestrzennych i ładu kompozycyjnego.

Ideą powstania niniejszej wystawy- oprócz wyżej opisanej przekory- była chęć ukazania jej odbiorcy możliwości kreacji i aranżacji obrazu w kontekście wpisania w jego treść aktu fotograficznego. Obrazu tworzonego bez dosłowności i odarcia ze zmysłowości - w sposób naturalny i subtelny. Niekiedy miękki i ciepły. O dużej dawce humanizmu i szacunku dla fotografowanej osoby. Osobisty.
To także chęć ukazania części własnych inspiracji, przemyśleń i pomysłów zaczerpniętych
z run (Kenaz, Mannaz Gebo), monumentalizmu (cykle: Monument, Diuny, Przed burzą), klasyki sztuki pięknych ( cykle: Morphe, Przed sesją ), literatury i filmu ( cykle: Alicja w krainie czarów, Ostatni dzień lata) a niekiedy z codzienności i prozy życia (cykle: Odrzucona, Koniec epoki lalek ).
Inspiracją i dość swobodnie umiejscowionymi skojarzeniami mogą być również sny (Moonlight, Nostalgia, Summertime).

Po raz pierwszy w swych dotychczasowych działaniach wystawienniczych zastosowałem narrację fotograficzną jako środek wzmacniający siłę przekazu obrazu fotograficznego.
Zastosowanie takiej formy wypowiedzi w obrębie poszczególnych cykli nie pozostawia wiele miejsca na inną od zamierzonej ich interpretację. To dobrze z punktu widzenia autora –świadomość wypowiedzi świadczy o dojrzałości i skonkretyzowaniu postawy twórczej.
Bogactwo inspiracji i przemyśleń w tym temacie przekracza jednak ramy obecnej prezentacji. Być może zmaterializuje się to w następnej wystawie ? Uwolniona wyobraźnia jest punktem wyjścia oraz najbardziej pożądanym sposobem zarówno dla rozwoju twórczości we wszystkich jej aspektach jak i jej odbioru.

Wykazać odwagę samodzielnych poszukiwań bez trzymania się aktualnych mód i trendów dla pokazania wybranego tematu w sposób bliski potocznego widzenia rzeczywistości a nawet z sięgnięciem do przeszłości i korzeni tradycyjnej fotografii to w dobie daleko posuniętych procesów digitalizacji obrazu wydaje się posunięciem dość ryzykownym. Nie zweryfikuje się jednak tej tezy bez poddania się publicznemu osądowi odbiorcy. To zweryfikuje wcześniej przyjęte koncepcje.

Jedno jest jednak pewne – gdyby nie JEJ OBECNOŚĆ na planie zdjęciowym te fotografie nigdy by nie powstały.

Dariusz Łaski
( AFRP, PTF F cztery)

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI IM. HENRYKA HAMPLA Wystawa prac Rafała Szłapy pt.

przeglądaj wydarzenia: