tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

16
grudnia
2016

XIII Wojewódzki Konkurs na Szopkę, Gwiazdę, Ozdobę Choinkową, Wieniec Adwentowy I Podłaźniczkę - Wręczyca Wielka

III Jarmark Bożonarodzeniowy w Lelowie Spotkanie autorskie z Sandrą Woźniak i Tobiaszem Depczyńskim

przeglądaj wydarzenia:

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS
na „SZOPKĘ, GWIAZDĘ, OZDOBĘ CHOINKOWĄ, WIENIEC ADWENTOWY I PODŁAŹNICZKĘ”

Wręczyca Wielka 2016

1. ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej

2. CEL KONKURSU:
- reaktywowanie tradycji tworzenia zwyczajów i obrzędów w okresie Świąt Bożego Narodzenia
- wyrobienie własnej inwencji twórczej w zdobnictwie ludowym
- poszerzanie i popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o polskich tradycjach, zwyczajach i obrzędach dawnych i współczesnych
- propagowanie zainteresowania tradycją i zwyczajami bożonarodzeniowymi wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
- prezentacja dorobku artystycznego (sztuki ludowej) naszego regionu.
Wierzymy, że poprzez sztukę, wykonując prace plastyczne, młodzi ludzie poznają zwyczaje i obrzędy ze swojego regionu i innych regionów Polski, a także w ciekawy i wartościowy sposób mogą zagospodarować wolny czas.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
Udział w konkursie mogą wziąć przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz osoby dorosłe, każda placówka (szkoła, przedszkole, parafia, instytucja kultury oraz osoby prywatne) z terenu województwa śląskiego.
Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
- SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
- SZOPKA KRAKOWSKA
- GWIAZDA KOLĘDNICZA
- TRADYCYJNA OZDOBA CHOINKOWA
- WIENIEC ADWENTOWY
- PODŁAŹNICZKA
Technika wykonania prac jest dowolna. Najwyżej oceniane będą prace wykonane z materiałów naturalnych. Dekoracje wykonane z artykułów spożywczych ( np. chleb, makaron) nie podlegają ocenie. Prosimy o rozsądny rozmiar i wagę wykonanych prac.
NIE MOGĄ TO BYĆ WSPÓŁCZESNE DEKORACJE ŚWIĄTECZNE!!!
PRACE ZAKUPIONE ZGŁOSZONE DO KONKURSU NIE BĘDĄ OCENIANE!!!

4. TERMIN KONKURSU
Prace konkursowe czytelnie opisane na metryczce przytwierdzonej do pracy (zawierające imię i nazwisko autora, klasę, miejscowość oraz kategorię pracy) oraz wypełnioną kartę zgłoszeń należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej w dniach 6 – 7 grudnia 2016 r. ( wtorek - środa) w godz. 09.00 – 17.00.

W dniu 16 grudnia (piątek) 2016 r. o godzinie 13.00 zapraszamy uczestników konkursu na ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej, oraz degustacje stołów bożonarodzeniowych, przygotowanych przez panie z kół gospodyń.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prace nagrodzone i wyróżnione pozostają do dyspozycji organizatorów.
Prace nienagrodzone można odebrać wyłącznie w dniu 16 stycznia 2017 r. (poniedziałek) !!!
Nagrody nie odebrane w ciągu tygodnia pozostają do dyspozycji organizatora.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, telewizji, Internecie i katalogu w celu promocji konkursu. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem przez jej autora warunków niniejszego regulaminu.

ŻYCZYMY WIELU SUKCESÓW
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

III Jarmark Bożonarodzeniowy w Lelowie Spotkanie autorskie z Sandrą Woźniak i Tobiaszem Depczyńskim

przeglądaj wydarzenia: