tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / rekomendujemy

23
grudnia
2016

XVI Konkurs Plastyczny na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową - Miasteczko Śląskie

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły III Jarmark Bożonarodzeniowy w Lelowie

przeglądaj wydarzenia:

REGULAMIN
XVI Edycji Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową
Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie

Przedmiot konkursu: XVI Edycja Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową

Regulamin:

1. Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni, poczucia estetyki oraz wsparcie rozwoju artystycznego uczestników.

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

3. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy nie zajmują się zawodowo malarstwem, rękodziełem, itp.

4. Nagrody przyznane zostaną w pięciu kategoriach:
- Dzieci w wieku przedszkolnym
- Dzieci klas I-III szkół podstawowych
- Dzieci klas IV-VI szkół podstawowych
- Młodzież w wieku 13 – 20 lat
- Młodzież i dorośli powyżej 21 roku życia

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

6. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczyć organizatorowi zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie.

7. Prace członków jury lub ich najbliższej rodziny nie będą brały udziału w przyznawaniu głównych nagród.

8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwie prace.

9. Prace należy składać w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim lub nadsyłać na adres placówki:
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim
ul. Srebrna 24
42-610 Miasteczko Śląskie
z dopiskiem „Konkurs bożonarodzeniowy”

10. Złożone i nadesłane prace koniecznie muszą być opisane: imię, nazwisko, wiek, adres do korespondencji oraz numer telefonu. Uczestnicy biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz promocji projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

11. Prace oceni powołane przez Organizatora jury, które przyzna nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.

12. W skład jury wchodzą 3 osoby. Oceny wszystkich członków jury są traktowane równo. W przypadku niejasności decydujący głos należy do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.

13. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania laureatów w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku niesatysfakcjonującego poziomu zgłoszonych prac.

14. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych poza wymienionymi wyżej kategoriami w przypadku szczególnie wyróżniających się lub ciekawych prac.

15. Prace przyjmowane są do 23 grudnia 2016 roku do godziny 20:00 w biurze MOKu.

16. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w sali widowiskowej MOK-u podczas Koncertu Karnawałowego w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim w dniu 11 stycznia 2016 r.

17. Osobom nagrodzonym, które nie pojawią się na rozdaniu nagród, zostaną one przesłane pocztą.

18. Nauczycieli potrzebujących zaświadczenia, prosimy o dołączenie takiej informacji do prac.

19. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej (mok.miasteczko-slaskie.pl) oraz w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, 32 288 88 70).

20. Wzięcie udziału w XVI Edycja Konkursu Plastycznego na najpiękniejszy stroik lub ozdobę choinkową jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim
ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie
32 288 88 70,
art@mok.miasteczko-slaskie.pl , www.mok.miasteczko-slaskie.pl

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły III Jarmark Bożonarodzeniowy w Lelowie

przeglądaj wydarzenia: