Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Cyberfoto 2021

Cyberfoto 2021

Plakat

Opis alternatywny - Plakat "Cyberfoto 2021"

Cyberfoto 2021 - logo.

Patronat medialny - Media patronage

TVP 3 Katowice. TV Orion. Radio Jura 93,8 fm. Życie Częstochowy i Powiatu. Radio Panorama.pl. Częstochowskie Informacje www.czest.info. Gazeta Wyborcza. Nowa Trybuna Częstochowska. Telsat. Cz.info.pl. www.fotokonkurs.info.

Honorary patronage Marshal of the Silesian Voivodeship Jakub Chełstowski.

Województwo Śląskie. Honorowy patronat Marszałka Województwa Ślaąskiego Jakuba Chełstowskiego.

Organizator - Organizer The Regional Culture Centre in Częstochowa. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Partnerzy - Partners: Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. National Centre of Culture in Warsaw. Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej. The Fotoklub of the Polish Republic. Związek Polskich Artystów Fotografów. Association of Polish Artists Photographers.

Na plakacie widoczny certyfikat: Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie twórców. Akt nadania patronatu: XXIV Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji "Cyberfoto 2021". Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.  nr: 305/2021. Widoczne pieczątki.

Śląskie - instytucja kultury Samorządu Województwa Śląskiego. The Regional Culture Centre in Częstochowa. Institution of Culture of the Self-government of the Silesian Voivodeship.

XXIV Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji. XXIV International contest of digital photocreation. Cyberfoto 2021. Częstochowa 2021.

Plakat

Opis alternatywny - Plakat "Cyberfoto 2021 pl"

XXIV Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2021.

Patronat honorowy - Marszałek Województwa Ślaskiego, Jakub Chełstowski.

Organizator - Regionalny Ośrodek Kultury w Czestochowie.

Patronat - Narodowe Centurm Kultury w Warszawie. Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski. Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców.

Patronat Medialny - TVP Katowice, TV Orion, Radio Panorama, Poratl www.czest.info

 1. Cel konkursu.
  Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.
 2. Regulamin konkursu:
  1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
  2. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyja fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową.
  3. Prace (min. Format 21x30, a-4) w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać w usztywnionych kopertach.
  4. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:
   • imię i nazwisko (lub godło),
   • tutuł pracy.
  5. Do pracy należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację, w jakim programi praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.
  6. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace będą zwrócone autorom. Organizator zastrzeba sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy.
  7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i i nienagradzane.
  8. Uczestnictwo w konkursie jest płatne. Opłata od każdego autora wynosi 50zł. - konto ING Bank Śląski O/Częstochowa 23105011421000000501623847.
   Brak wpłaty za uczestnictwo do dnia 2 kwietnia 2021r. wyklucza autora z konkursu. Prosimy o dołączenie kserokopii wpłaty.
  9. Autorzy zostaną powiadomieni o werdykcie Jury i terminie wystawy.
  10. Z wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalon z nagrodzonymi pracami.
  11. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone zastosowaniu komputera w kreowaniu współczesnej sztuki.
  12. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez ogranizatorów.
 3. Nagrody:
  1. Nagroda 2500 zł.
  2. Nagroda 1500 zł.
  3. Nagroda 800 zł.
   Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł. Jury może dokonać innego podziału nagród. Laureaci otrzymują nagrody i wyróżnienia na konto osobiste.
 4. Terminy:
  1. Zgłoszenie prac konkursowych do 2 kwietnia 2021r.
  2. Ocena prac 8 kwietnia 2021 r.
  3. Ekspozycja: otwarcie wystawy, 7 maj 2021, godz. 18:00, w Galerii Art-Foto w Częstochowie.
  4. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
   Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa z dopiskiem "Cyberfoto". tel.: 34 366 59 64, fax: 34 324 94 81, e-mail: rok@rok.czestochowa.pl
   Strona internetowa ROK Częstochowa. Strona internetowa Cyberfoto Częstochowa.
  5. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz wystawy: art. forografik Sławomir Jodłowski. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Plakat

Opis alternatywny - "Plakat Cyberfoto 2021

XXIV International Contest of Digital Photocreation

Cyberfoto 2021

Honorary patronage - Marshal of the Silesian Voivodeship Jakub Chełstowski

Organizer - Regional Culture Center in Częstochowa

Patronage - National Culture Center in Warsaw Association of Polish Art. Photographers Silesian Region Polish Republic's Photoclub Association of Autors.

Media Sponsorship - TVP Katowice, Radio Panorama, Portal.

 1. Contest purpose.
  The purpose of this contest is to present the possibilities of photographic image creation through the application of both computer and modern techniques of imagery,
 2. Contest regulations:
  1. The contest is available for all those who take photos.
  2. A traditional or digital photograph is the input material for digital processing.
  3. Works (min. format 21x30, A-4) shall ne sent in stiffened envelopes, in the form of printout or photocopies.
  4. Each work shall be legibly described on the reverse side and the description shall include:
   • name and surname (or emblem),
   • title of work.
  5. A completed application form and information regarding the computer program in whitch the work was made should e attached to each work in a closed envelope. Works not described will not be assessed.
  6. Awarded and commended works will become the property of the organizer, while remaining works will be returned to their authors.
   The organizer reserves the right to free of charge reproduction and publication of contest works in a catalogue and mass media, in order to inform about the event and promote it.
  7. Only whe works that were not published and not awarded so far are allower to participate in the contest.
  8. Participation in the costest is paid.
   A fee from each author amounts to 15 euro, 20 USD - Bank account: ING Bank Śląski O/Częstochowa 23105011421000000501623847.
   An author will be excluded from the contest if the fee for participation is not paid by 2nd of April, 2021.
   Please attach a photocopy of the payment slip.
  9. Authors will be notified of the Jury's verdict and the date of the exhibition.
  10. A catalogue from the post-contest exhibition containing whe works awarded will be publisher.
  11. The contest will be accompanied by a seminar devoted to the application of computers in modem art creation.
  12. Works will be assessed and the prizes granted by the Jury appointed by the organizers.
 3. Prizes:
  1. Prize: 2500 PLN.
  2. Prize: 1500 PLN.
  3. Prize: 800 PLN.
 4. Time limits:
  1. Contest works should be submitted by 2nd of April, 2021.
  2. Assessment of works: 8th of April, 2021.
  3. Exposition: exhibition opening 7th of May, 2021 at 06:00 p.m. in Art-Foto Gallery in Częstochowa.
  4. Works should be sent or delivered personally to the following address:
   Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa, with "Cyberfoto" note Phone: +48 34 366 59 64, fax: +48 34 324 94 81.
  5. Sending of works to the contest means the acceptance of the present regulations.

Any additional information relationg to the contest may be provided by Exhibition Director: Art photographer Sławomir Jodłowski, Regional Culture Center in Częstochowa.

Załączniki

Zobacz podobne
309829935_476308311182100_5733268201041414252_n.jpg
16.10.2022

Zapraszamy na koncert pod nazwą "Wieczór kameralny" do Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, który odbędzie się w ramach X edycji Festiwalu...

Plakat - Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Zaprasza. Video, ergo sum - Widzę więc jestem. Ogólnopolski konkurs filmowy - Edycja 2022. Film. Plakat. Recenzja.
10.10.2022

Konkurs jest organizowany w trzech obszarach twórczości związanej z filmem: realizacji filmu, tworzenia plakatu filmowego oraz pisania recenzji...

Inne z tej kategorii
Baner - EtnoFoto-3 kultura i zabudowa-1.jpg
30.09.2022

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie serdecznie zaprasza do udziału w Regionalnych Konkursach Fotograficznych: - „ETNOfoto – Kultura i...

Logo20KPS-2022-pion.jpg
30.09.2022

Konkurs Poezji Śpiewanej"*** żyje się tylko chwilę..."towarzyszący43. Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemuim. Haliny Poświatowskiej,...