Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

„Instytucje Kultury – 2022 r. z uwzględnieniem Polskiego Ładu”

„Instytucje Kultury – 2022 r. z uwzględnieniem Polskiego Ładu”

ROK zaprasza na szkolenie nt. „Instytucje Kultury – 2022 r. z uwzględnieniem Polskiego Ładu

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w szkoleniu nt. „Instytucje Kultury – 2022 r. z uwzględnieniem Polskiego Ładu”. Szkolenie odbędzie się w czwartek 10 marca 2022 r. od  godz. 09.00 do godz. 15.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a.   
           
Wykładowca Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor wielu pozycji książkowych (w tym: aktualna „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021 w instytucjach kultury” Wydawnictwo C.H. Beck) oraz wielu publikacji książkowych o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa) , NIK (Najwyższa Izba Kontroli), Ministerstw i innych ważnych urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma w sposób praktyczny  wskazać na zagadnienia dotyczące  organizacji, ewidencji księgowej, w tym zagadnienia  będące aktualnym obszarem kontroli w instytucjach kultury.  

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wraz ze  wzorcową dokumentacją, wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Szkolenie adresowane jest dla  dyrektorów, głównych księgowych instytucji kultury, CUW (Centrum Usług Wspólnych) oraz  pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

Program szkolenia:

 1. Organizacja  działalności  instytucji kultury -  dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.
 2. Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora,  głównego  księgowego i pracowników instytucji kultury – aktualny stan prawny w tym zakresie - niebezpieczeństwa błędnych ustaleń - Kontrole NIK i RIO
 3. Wyliczanie wynagrodzenia – Nowy Ład – problemy, przykłady.
 4. Rejestr umów o wartości przekraczającej 500 zł – nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych - Wyjaśnienia
 5. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w Instytucji Kultur -  w tym:
  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
  • plany finansowe Instytucji Kultury.
 6. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów -  oraz ich rozliczenie:
  • Przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty i fundusze w Instytucji Kultury.
  • Kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N,  – problemy Bibliotek po kontroli.
 7. Należności i zobowiązania oraz odsetki:
  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji  (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne  (powiązanie ze stopą referencyjną - zmiany),
  • aktualizacja należności - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.
 8. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie ( Inwestycje) – przekazanie majątku , źródła  finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja  do 10 tys. i powyżej 10 tys.(w tym: umorzenie i amortyzacja).
 9. Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych - Nowe zasady dt. CIT -8 i CIT- 8 /0 - wyliczenie przykładu.
 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna - dyrektora, głównego księgowego, pracowników Instytucji Kultury.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu. Uczestnicy szkolenia proszeni są o  ewentualne wcześniejsze  przekazanie na adres e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl, rok@rok.czestochowa.pl, swoich pytań i wątpliwości, co pozwoli na  przygotowanie  materiałów. Po zakończeniu zajęć szkoleniowych uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji.

Koszt uczestnictwa: zł. 350,- od osoby /obejmuje koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, napoje, artykuły konsumpcyjne/. Wpłaty należy dokonać w terminie do 7 marca 2022 r. na nasze konto bankowe  ING Bank  Śląski  O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847. W tym samym  terminie oczekujemy na przesłanie pod naszym adresem wypełnionej karty zgłoszenia.

Załączniki

Zobacz podobne
Logo Cyberfoto 2024-A4 wzor.jpg
29.03.2024

Cyberfoto 2024Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w XXVII MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE CYFROWEJ FOTOKREACJI - CYBERFOTO 2024....

69-OKR - baner poziom.jpg
14.03.2024

Terminy eliminacji konkursowych 69. OKR organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie: 14 marca 2024, godz. 10.00- eliminacje dla...

Inne z tej kategorii
szkolenie.jpg
15.01.2024

 Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. „Tworzenie Standartów Ochrony Małoletnich w Placówkach Kultury”. Szkolenie odbędzie się w...

11111-1666862325-1671815001-1682449804.jpg
11.12.2023

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w szkoleniu „PRAWO PRACY I CZAS PRACY W INSTYTUCJACH KULTURY Z UWZGLĘDNIENIEM...

m1SKM_C454e23092711370.jpg
24.10.2023

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Fundacja „Stara Szkoła” w Ryczowie zapraszają do udziału w szkoleniu „Kreatywny Animator VII”...