Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zaproszenie na wernisaż

Zaproszenie na wernisaż

Sławomir Jodłowski – członek Związku Polskich Artystów Fotografików /nr leg. 687/, prezes Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa,  współpracuje z TVP jako operator obrazu filmowego, twórca i animator kultury w dziedzinie upowszechniania fotografii. Od ponad trzydziestu pięciu lat,  jako instruktor ds. fotografii Regionalnego Ośrodka kultury
w Częstochowie, prowadzi działania promujące fotografie jako wartość kulturotwórczą polegająca na organizacji plenerów, warsztatów, szkoleń i spotkań z artystami-fotografikami. Przy Galerii działa studio fotograficzne gdzie pod kierunkiem SJ szkolą się w zakresie fotografii studyjnej młodzi fotograficy. Jest kuratorem Galerii ARTFOTO działającej przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. W Galerii prezentuje fotografię polską i zagraniczną, promuje zarówno twórców znanych jak i rozpoczynających karierę artystyczną ze szczególnym uwzględnieniem środowiska fotograficznego regionu śląskiego. Ekspozycje w Galerii ARTFOTO przybliżają i promują najnowsze trendy w sztuce nawiązujące do wykorzystania najnowszych technologii w rejestracji obrazu. Preferuje cyfrowy aspekt sztuki związany z filozofią digitalizacji działań twórczych. W Galerii prezentowali swoje prace i gościli osobiście najwybitniejsi polscy fotograficy jak : Edward Hartwig, Ryszard Horowitz, Tomasz Sikora, Paweł Pierściński i wielu innych. Ostatnio prezentowane były prace kilkunastu słowackich fotografików a w latach ubiegłych pokazywał prace fotografików litewskich, bułgarskich, ukraińskich i wielu innych. W sumie zorganizował ponad 300 wystaw fotograficznych. Pomysłodawca kolejnej nowej galerii fotografii FOTOPOBUDKA w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. Jest pomysłodawcą i komisarzem najstarszego i największego w Polsce Międzynarodowego Konkursu Fotografii Cyfrowej CYBERFOTO których odbywa się od dwudziestu pieciu  lat. Konkurs ma na celu promocje fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym, akcentuje relacje i utrzymanie stałej więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującą także naszą tożsamość narodową. Jest współzałożycielem Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa, którego celem jest popieranie działalności twórczej w dziedzinie fotografii wymiana informacji oraz dyskusja dotycząca spraw artystycznych i technicznych fotografii. Fotoklub skupia coraz to większą ilość członków /aktualnie 65 osób/, spotkania w Fotoklubie cieszą się dużą popularnością zwłaszcza wśród młodzieży.
Współpracuje z wieloma fotografikami i Galeriami zagranicznymi co owocuje międzynarodową wymianą fotograficzną integrującą europejską fotografie.
Jest absolwentem Wyższego Studium Fotografii ZPAF w Warszawie. Jego praca dyplomowa „Surrealistyczne aspekty francuskiego surrealizmu” ,promotor Urszula Czartoryska  została nagrodzona za szczególne wartości intelektualne. Jako członek Związku Polskich Artystów Fotografików jest aktywnym twórcą, posiada na swym koncie kilka wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Publikował artykuły w prasie fotograficznej polskiej i zagranicznej : m.in. FOTO i POZYTYW. Reprezentował województwo śląskie na wystawie fotografii „Obecna Nieobecność” w Mediolanie. Laureat odznaki Zasłużony Działacz Kultury przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat nagrody Związku Polskich Artystów Fotografików za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury /2013 r./Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie upowszechniania kultury. Laureat stypendium artystycznego przyznanego przez Marszałka województwa śląskiego. Autor albumu fotograficznego JURAJSKIE FOTOKLIMATY. Laureat srebrnego medalu za fotograficzną twórczość, przyznanego przez Kapitule Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej /2020 r./
O twórczości 
Stwarzając fikcyjne, wykreowane rzeczywistości tworzę przekaz wnętrza mojego istnienia, transponuje obraz ocierający się o iluzję prawdy, nie dbając o prawdomówność. To w fotografii pociąga mnie najbardziej.
Fikcja fotograficzna również jest jakimś rodzajem prawdy, prawdy niepoznawalnej przez nikogo. Podejmując próbę interpretacji tzw. „modelu wewnętrznego” /pojęcie stworzone przez Andre Bretona/ wprowadzam w obraz elementy mentalne, związane na przykład z sennymi marzeniami, sugeruje rodzaj imaginacji, iluzyjności związanej z „psychiczną perspektywą widzenia świata”.
Poetyka snu to rodzaj tej estetyki, która w połączeniu ze swoistą surrealistyczną filozofią stanowi kierunek moich fotograficznych poszukiwań. Działania moje stanowią próbę interpretacji tzw. „modelu wewnętrznego” /pojęcie stworzone przez Andre Bretona/ objawiajacego np. w snach, zawierających elementy dziwności i niezwykłości, które wg. Bretona stanowią jedyne źródło związku pomiędzy ludźmi. Fotografia jest dla mnie rodzajem  marzenia sennego, które za wszelką cenę chce udawać rzeczywistość, w istocie będąc tylko rodzajem jej transformacji.      Wprowadzając do fotografii elementy mentalne, uwalniając jednocześnie imaginację pragnę zasugerować tzw. „psychiczną perspektywę widzenia świata” ,która jest jakby poetyką nadrzeczywistości.
O fotografii 
Fotografia jest nieskończonym procesem wizualizacji doznań powstających pod wpływem indywidualnego postrzegania świata. Spektrum bodźców docierających do fotografującego poprzez zmysły wytwarza specyficzny, charakterystyczny dla wytwórcy obrazu fotograficznego mentalny model istnienia rzeczywistości nieobiektywnej dla odbiorców, obiektywnej dla twórcy. Dialektyka obrazów w kontekście filozofii obrazu jest precyzowalna tylko w stopniu adekwatnym do konformizmu myślenia odbiorcy. Przekaz fotograficzny staje się umowną formą opisania świata jako bytu uniwersalnego rozumianą wieloznacznie, pozorując jednocześnie zbieżność interpretacji. Fotografia funkcjonuje więc jako swoiste zaświadczenie czegoś zaistniałego w przeżytej rzeczywistości o którą otarliśmy się w zupełnie różny sposób
Wystawy indywidualne:
„Impresje fotograficzne” 1984 r.,   KMPIK Częstochowa
„Spekulacje fotograficzne” 1987 r. KMPIK Częstochowa
„Fotografie z podróży” 1995 r. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.
„Taki pejzaż” maj 1997 r. Muzeum Fotografii w Siauliai - Litwa
"WIZJA 2000" - Młodzieżowe Centrum Kultury w Skopje /Macedonia/
"WIZJA 2000" - Instytut Polski w Sofii /Bułgaria/
„Okruchy widzenia” – Tarnogórskie Centrum Kultury – Galeria Przytyk, 2018
„Wystawa autorska” – Galeria „Na piętrze” Bełchatowski Dom Kultury, 2018
Piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej – sala wystawiennicza Biblioteki Głównej AJD, 2018
Transgresje wyśnione - Galeria Katowice Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, 05.02. - 28.02.2020
Jura – obszary transgeniczne  - Galeria FOTOPOBUDKA Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie /styczeń 2021/
FOTOPEREGRYNACJE – Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie /maj-sierpień 2022/
Ważniejsze wystawy zbiorowe:
ART 95 w Galery Display Stand - Nowy Jork,
„Prezentacje 92” Galeria ZPAF Katowice
„Wystawa Absolwentów WSF” Stara Galeria ZPAF w Warszawie
„Świadomość kadru”     Galeria Sztuki  Współczesnej BWA Częstochowa
CYBERFOTO 97- Miejska  Galeria Sztuki w Częstochowie
„Fotografia i plastyka wobec multimediów”   Muzeum Częstochowskie 1997 r.
„Polska fotografia” Smoleńsk 1997 r
La presenza assente „Obecna nieobecność” Mediolan 1998 r.
„Częstochowa i Region” - Galeria ART-FOTO – styczeń 2002
Wystawa członków Fotoklubu RP Oddziału Jurajskiego – Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie 2002 r.
Fotoprezentacje Częstochowskie – WARNA 2005 MINICIPALITY OF WARNA 2005 /7 czerwca – 26 lipca/
Fotoprezentacje Częstochowskie – Skopje /Macedonia/ wrzesień 2006/
Wystawa zbiorowa członków Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Śląskiego z okazji 40-lecia Galerii Katowice /wrzesień 2019/
Wystawa członków ZPAF Okręgu Śląskiego „Świadomość ciała” /Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim 10.2019/
Wystawa członków ZPAF Okręgu Śląskiego „Obecni” _ Galeria ZPAF, ul Dąbrowskiego 2, Katowice
Wiele innych zbiorowych poplenerowych,  wystaw członków ZPAF i Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa

Transgenia -  materiał genetyczny przeniesiony z komórek jednego organizmu do innego (także z wirusów) drogą naturalną lub metodami inżynierii genetycznej.
Organizmy Modyfikowane Genetycznie, czyli Organizmy Transgeniczne są to organizmy, których materiał genetyczny został wzbogacony o obce geny przeniesione z innego gatunku, wprowadzone do komórek przy pomocy metod inżynierii genetycznej. Ogólnie mówiąc modyfikacja polega na wszczepieniu do genomu modyfikowanego organizmu fragmentu DNA z innego organizmu, który odpowiedzialny jest za daną cechę, lub też na modyfikacji genu, lub usunięciu go całkowicie z organizmu.

Przenoszony gen to tzw. transgen - stąd organizmy transgeniczne. Po przeniesieniu transgenu jest on na stałe włączony do genomu gospodarza i od tej pory już będzie obecny u wszystkich organizmach potomnych - nie utraci transgenu.

W Ustawie o organizmach transgenicznych zapisana jest definicja:Organizm modyfikowany genetycznie to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji
TRANSGENIA – przeniesienie obcych genów innego gatunku /także wirusów/ do innego organizmu za pomocą inżynierii genetycznej. Organizm modyfikowany genetycznie to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Załączniki

Zobacz podobne
plakat_eliminacje-789x1024.png
13.12.2022

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (dopuszcza się udział dzieci i...

Mikołajki w ROKu-2a.jpg
06.12.2022

Warsztaty plastyczne pt. "Mikołajkowe inspiracje" rozpoczną się o godzinie 16.00. O godzinie 17.00 zapraszamy na Koncert Mikołajkowy w wykonaniu...

Inne z tej kategorii
Mikołajki w ROKu-2a.jpg
06.12.2022

Warsztaty plastyczne pt. "Mikołajkowe inspiracje" rozpoczną się o godzinie 16.00. O godzinie 17.00 zapraszamy na Koncert Mikołajkowy w wykonaniu...

Baner 43.OKP im HP-2022-wzor.jpg
07.11.2022

Finał 43. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej za nami W dniach 3-5 listopada 2022 r. Regionalny Ośrodek Kultury w...