Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Sortuj:
alfabetycznie
wg dat

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie prezentuje publikacje wydane w 2020 roku.

„Janowianie i inne zespoły folklorystyczne z Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego”

To publikacja autorstwa Pauliny Rudzkiej wydana w 2020 r. przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Nad redakcją czuwała Elżbieta Miszczyńska – instruktor ds. etnografii ROK, skład całości wykonał Tadeusz Ogonek – instruktor ds. plastyki i grafiki ROK.

Publikacja stanowi prezentację zespołów folklorystycznych działających na naszym terenie. Jest formą wyrażenia szacunku i uznania dla wszystkich artystów, ich opiekunów, instruktorów, choreografów, sponsorów i innych osób oraz instytucji, które te zespoły wspierają .
Znaczna część wydawnictwa jest poświęcona działalności Zespołu Folklorystycznego Janowianie w latach 2007-2019. Pokazuje historię od momentu powstania, przedstawia członków Zespołu, prezentuje stroje i repertuar.

W opracowaniu znajdziemy także informacje i fotografie takich zespołów jak:
Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa, Zespół Folklorystyczny Kamienica, Zespół Pieśni i Tańca Kłomnickie Płomyczki, Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy Klepisko, Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej, Zespół Folklorystyczny Wrzosowianie, Zespół Pieśni i Tańca Przyrowskie Nutki.

Projekt sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

"Częstochowa i region wobec Powstań Śląskich 1919-1920-1921. Miejsca -ludzie - wydarzenia.”

W 2020 r. pod redakcją dr Juliusza Sętowskiego przy udziale kilku autorów powstało wydawnictwo pt. "Częstochowa i region wobec Powstań Śląskich 1919-1920-1921. Miejsca -ludzie - wydarzenia.”

Jest to pierwsza pozycja książkowa ukazująca rolę i znaczenie regionu częstochowskiego w walce o polski Górny Śląsk.

Wydawcami są Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Muzeum Częstochowskie.
Hasła opracowali: Grzegorz Basiński, Andrzej Kuśnierczyk (Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego), Paweł Michalski (Muzeum Częstochowskie), Juliusz Sętowski (ODCC Muzeum Częstochowskiego).

Jak pisze w recenzji dr Ryszard Stefaniak: „Przyjęta koncepcja leksykonu jest ciekawą innowatorską formułą. Dotychczas bowiem autorzy opisywali wydarzenia związanie z cywilną i zbrojną aktywnością Ślązaków w okresie walk o granice Polski Odrodzonej w formie ogólnej narracji. W niniejszym opracowaniu układ haseł problemowych pozwala czytelnikowi bez trudności rozpoznać instytucje, organizacje oraz wydarzenia, które w decydującym stopniu przyczyniły się do budzenia świadomości narodowej Górnoślązaków i w ostateczności zwycięstwa w walce o polskość tego regionu.”

Publikację charakteryzują ciekawe fotografie postaci, miejsc i wydarzeń. Większość z nich została opublikowana po raz pierwszy.

Projekt sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

"Zapałczarnia w Częstochowie"

Album monograficzny pt. „Zapałczarnia w Częstochowie. Historia – Teraźniejszość – Perspektywy” - powstał w ramach projektu pn. „Ratujmy Częstochowską Fabrykę Zapałek. Jak zachować dla przyszłych pokoleń unikatowe w skali światowej ponadnarodowe dziedzictwo kulturowe i przemysłowe. Międzypokoleniowy transfer doświadczenia poprzez wydawnictwo, wystawę, sympozjum” realizowanego z środków I. edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Jest to praca trzech autorów: dr hab. Anny Odrzywolskiej (prof. UJD), prof. zw. dr hab. Dariusza Złotkowskiego i dr hab. Łukasza Gawła (prof. UJ) - dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Redakcję naukową powierzono dr hab. Annie Odrzywolskiej prof. UJD w Częstochowie.

Recenzentką jest dr hab. Katarzyna Zalasińska (Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Wydawcą jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie przy współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach.

"Historia wsi Żuraw"

Autorem jest Józef Kawecki pasjonat, społecznik, propagator historii i tradycji.
Autor koncentrował się na wnikliwym badaniu i opisaniu dziejów miejscowości na tle historii gminy Janów, powiatu częstochowskiego, ale i całej Polski. Ramy chronologiczne publikacji prac wyznaczają lata 1220 i 2020, czyli od pierwszej wzmianki po czasy współczesne. Znajdziemy odniesienia do najważniejszych wydarzeń dla narodu i ich element spójny z dziejami Żurawia i okolicy, w tym gminy Janów, Mstów, Olsztyn i Przyrów.

Józef Kawecki w swojej drugiej już publikacji (pierwszą była Historia wsi Lipnik) pokazuje w pełni znajomy mu krajobraz kulturowy. Wykazuje dobrą znajomość etnografii i dialektologii, wprowadzając czytelnika do niemal każdej zagrody, opowiadając mu o wiejskich zwyczajach i obyczajach. Posługuje się często językiem gwarowym.

Książka autorstwa Józefa Kaweckiego zawiera mnóstwo ciekawych informacji opartych na źródłach pisanych i przekazach ustnych. Niektóre wzmianki, zdjęcia czy inne materiały dosłownie pozyskano z domostw, po inne autor sięgał do archiwów państwowych i opracowań historycznych.

W wydawnictwie znajdziemy treści typowe dla publikacji historycznych tj.: położenie geograficzne, przynależność administracyjna, migracja ludności, ale także wątki dotyczące: posesji i rodzin, kółek rolniczych i różańcowych, folwarku, leśniczówki i gajówki, a nawet sklepów i akuszerek. Są także fotografie, mapy i dokumenty.

Historia wsi Żuraw została napisana w darze Mieszkańcom Żurawia z okazji 800-lecia miejscowości.

Publikację wydał Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego i Gminy Janów.

"41. Tomik Poezji"

Tomik zawiera utwory nagrodzone i wyróżnione. Jest to wydawnictwo pokonkursowe, które towarzyszy kolejnym edycjom Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej. Zawiera wiersze laureatów wyłonionych w dwóch kategoriach konkursowych - debiut i po debiucie. Publikowane teksty autorów są ułożone zgodnie z protokołem konkursowym - od nagrodzonych I,II i III miejscem do wyróżnionych. W każdym tomiku znajduje się wprowadzenie do wydawnictwa, przygotowane z reguły przez osobę przewodniczącą jury konkursowemu. Autorem tegorocznego wstępu jest Wojciech Kass - poeta, eseista, dziennikarz. Projekt graficzny okładki i skład Tadeusz Michał Ogonek, redakcja Dorota Musiał. W wydawnictwie wymienieni zostali fundatorzy nagród, sponsorzy, partnerzy i patroni medialni.

Katalogi:

  • Katalog wystawy pokonkursowej XXIII Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto.
  • Katalog wystawy zrealizowanej w ramach projektu MBO pn. „Stała wystawa – historia, kultura, sport i gospodarka Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej”, którą można zwiedzać w Muzeum Kresowym przy ul. Nowowiejskiego 3 w Częstochowie.

Ulotki - opis alternatywny poniżej.

Opis alternatywny - ulotki

Fotografia przedstawia 4 identyczne ulotki. Na ulotkach napis: 41 Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej. Utwory Nagrodzone i wyróżnione. Częstochowa, 2020