Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Tworzenie Standardów Ochrony Małoletnich w Placówkach Kultury

Tworzenie Standardów Ochrony Małoletnich w Placówkach Kultury

 Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. „Tworzenie Standartów Ochrony Małoletnich w Placówkach Kultury”. Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 15 stycznia 2024 r. od  godz. 09.00 do godz. 13.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a.   
           
Wykładowca - Agata Wierny – trenerka komunikacji, certyfikowana mediatorka NVC, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Częstochowie.  

Szkolenie jest kierowane do dyrektorów instytucji kultury, kierowników oraz instruktorów.   
Obszerny materiał dot. Zmiany ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci m.in. nakładającej na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich (zwanych inaczej standardami ochrony dzieci).
Obowiązek wprowadzenia standardów został nałożony na wszystkie placówki, które prowadzą działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni oraz na organizatorów działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

PROGRAM SZKOLENIA:
W standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju placówki lub działalności, określa się w szczególności:
1) zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatorem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
2) zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
3) procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury "Niebieskiej Karty";
4) zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
5) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
6) zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
7) osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
8) sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
Podmioty, o których mowa powyżej mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do dnia 15 lutego 2024 r.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie tworzenia, wdrożenia i monitorowania standardów ochrony dzieci.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu.
Uczestnicy szkolenia proszeni są o ewentualne wcześniejsze przekazanie na adres e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl, rok@rok.czestochowa.pl, swoich pytań i wątpliwości, co pozwoli na  przygotowanie  materiałów.

Po zakończeniu zajęć szkoleniowych uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji.

Koszt uczestnictwa: 280 zł od osoby /obejmuje koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, napoje, artykuły konsumpcyjne/.                                                                                                                          
Wpłaty należy dokonać w terminie do 12 stycznia 2024 r. na konto bankowe  ING Bank  Śląski  O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847
W tym samym terminie należy dosłać wypełnioną kartę zgłoszenia.
Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić do dnia 12 stycznia 2024 r. w przypadku rezygnacji po tym terminie wpłat nie zwracamy.  

Załączniki

Zobacz podobne
69-OKR - baner poziom.jpg
24.04.2024

Terminy eliminacji konkursowych 69. OKR organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie: 24 kwietnia 2024, godz. 10.00- eliminacje dla...

Inne z tej kategorii
11111-1666862325-1671815001-1682449804.jpg
11.12.2023

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w szkoleniu „PRAWO PRACY I CZAS PRACY W INSTYTUCJACH KULTURY Z UWZGLĘDNIENIEM...

m1SKM_C454e23092711370.jpg
24.10.2023

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Fundacja „Stara Szkoła” w Ryczowie zapraszają do udziału w szkoleniu „Kreatywny Animator VII”...

11111-1666862325-1671815001.jpg
22.05.2023

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu nt. „Prawo pracy i czas pracy w instytuacjach kultury z...